Tekirdağ’da her türlü çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak yılbaşından bu yana toplam 2470 adet denetim gerçekleştirilerek, denetimler sonucunda 209 tesisin Çevre Kanunu’na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bu tesislere toplam 24 milyon 708 bin 105,31TL idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte bu tesislerden 56’sı için de faaliyet durdurma kararı verildi.

Su kirliliği konusunda yapılan denetimler neticesinde standartlara aykırı atık su deşarjında bulunan 69 tesise 12 milyon 449 bin 285 idari para cezası, hava kirliliği konusunda yapılan denetimler neticesinde standartlara aykırı hava emisyonuna neden olan 67 tesise 5 milyon 653 bin 105 TL idari para cezası, atıkların yönetimini konusunda yapılan denetimler neticesinde mevzuata aykırı olarak atıkların yönetimini sağlayan 49 tüzel/gerçek kişiye 5 milyon 196 bin 920 TL idari para cezası, ÇED, toprak, egzoz, ısınma, bekra, poşet ve diğer konularda yapılan denetimler neticesinde ise 1 milyon 408 bin 795 31TL idari para cezası uygulandı. Toplamda 24 milyon 708 bin 105,31TL idari para cezası uygulanmış oldu.