Sivas Cumhuriyet Üniversitesi geri dönüşümde farkındalık oluşturmak için kampüs ve fakülte binalarına geri dönüşüm kutuları yerleştirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) temiz bir yerleşke anlayışı ile Rektörlük bünyesinde kurulan Çevre ve Atık Yönetim Birimi tarafından “Geri Dönüşümde Farkındalık” oluşturmak için yerleşkedeki fakülte ve yüksekokullara geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Yapılan çalışmayla geri dönüşümde farkındalık oluşturarak kaynakların bilinçsizce tüketilmesini önlemek; atık çöp miktarını azaltmak; cam, kâğıt, alüminyum, plastik, pil gibi geri dönüşümden tekrar kazanılabilecek maddelerden ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Geri dönüşümün dünya çapında önemli bir konu olduğunu belirten, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Yaşadığımız dünyada yer üstü ve yer altı kaynakların giderek azalması hem ülkemizde hem de dünyada geri dönüşümün önemini her geçen gün artırmaktadır. Biz de üniversitemizde yeni kurduğumuz Çevre ve Atık Yönetim Birimi tarafından gerçekleştirilen bu faaliyet ile var olan kaynakları korumak, israfın önüne geçerek gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için böyle bir çalışma yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.