Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, eğitim kurumlarında bir neslin; akademik, sosyal ve spor alanlarında yeteneklerini keşfederek ve potansiyellerini fark ederek yetişmelerini sağladıklarını söylüyor. Yeni nesil olarak da ifade edilebilecek öğrenciler için zenginleştirilmiş eğitim ortamlarında ‘öğrenme alanları’ oluşturduklarını belirten Ümit Kalko, eğitimde her zaman rotalarının ‘yenilikçi yaklaşımlar’ olduğunu ifade ediyor. Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, eğitim ve öğretim alanında yaşanan dönüşümü, eğitim girişimciliğindeki görüşlerini ve eğitim kurumlarında uyguladıkları stratejileri Ekovitrin’e anlattı.

"EĞİTİMDE REKABET GÜCÜNÜ ÖĞRENME HIZLARI BELİRLİYOR"

Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, yeni dünya düzeninde eğitim kurumlarının rekabet gücünü büyük oranda ‘öğrenme hızları’nın belirlediğini söylüyor. Bir bilgiyi işleme ve kullanma süresini ifade eden öğrenme hızının, eğitim kurumlarının öğretim programları uygulamalarının niteliğini artırdığını belirten Ümit Kalko, “Yeniliğe açık, öngörülü, vizyoner bakış açısıyla gelecekteki eğitim öğretim planlamaları ve yol haritasını şimdiden belirlemek önemli. Geleceği konuşmak, geleceği düşünmek kadar değerli. Bulunduğumuz yüzyılda ‘yenilikleri keşfetmek’ ve ‘yeniliklere anlam yüklemek’ kavramları öne çıkıyor. 20. yüzyılda yaklaşık 20 yıllık periyotlar ile ele alınan kuşaklar yerine artık günümüzde ara kuşaklar var. Dünyada bilgiye ulaşmak her gün bir öncekinden daha kolay. Bilgiye çok hızlı ulaştığımız bugünlerde bilgiyi daha etkin kullanabilmeyi ele almamız gerekir. Uluslararası değerlendirme ölçütü olarak kabul edilen OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından yapılan eğitim araştırmalarına yer vermesini ‘bilginin gücü’ olarak ifade edebiliriz” diyor.

"DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ" 

Eğitim kurumlarında bir neslin; akademik, sosyal ve spor alanlarında yeteneklerini keşfederek ve potansiyellerini fark ederek yetişmelerini sağladıklarını ifade eden Ümit Kalko, yeni nesil olarak da ifade edilebilecek öğrenciler için zenginleştirilmiş eğitim ortamlarında ‘öğrenme alanları’ oluşturduklarını belirtiyor. “Yeteneklerin keşfedilmesi kadar geliştirilmesi de çok önemli. Belirli programlar yürütülerek geliştirilen ve desteklenen yetenekler, gelecekteki başarılı çalışmaların temelini oluşturuyor. Yeni nesil artık özgeçmişleri yerine ‘özgeleceklerini’ hazırlıyor” diyen Ümit Kalko, “Tasarladığımız eğitim sistemlerindeki tüm çalışmalar geleceği referans alıyor. Eğitimde her zaman rotamız ‘yenilikçi yaklaşımlar’ olup dünya ölçeğindeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bu açıdan öğrencilerimizi hedeflerine ulaştıracak akademik çalışmaları, geleceğin teknolojileri ile destekleyen çalışmaları önemsiyoruz” şeklinde konuşuyor

"TÜM EZBERLER BOZULMAYA BAŞLADI"

Ümit Kalko, sözlerine şöyle devam ediyor: “Akıllı bir şehirde, akıllı bir evde yaşanacak yıllar artık yakın. ‘Topraksız tarım’ uygulamalarının yaygınlaştığı günümüzde tümezberlerimiz bozulmaya başladı. Avrupada bazı şehirlere benzin ile çalışan araçların girişlerine izin verilmiyor. Alternatif enerji kaynaklarından son yıllarda solar enerji ile güneş enerjisinden elektrik üretimi her geçen gün artıyor. Doğal kaynaklardan elde edilen ‘yeşil enerji’ ile artık enerji tükenmiyor. Fiziksel açıdan paraya dokunmadan artık dijital varlık olarak ifade edilen kripto paralar var. Her zaman gündemimizde olan ‘geleceğin teknolojileri’ farklı bakış açıları ile desteklendiğinde çok daha kullanılabilir hale gelecek. Dünyada düşünülmemiş kavram az, hayata geçirilmemiş proje çok. Dolayısıyla etkili eğitim öğretim çalışmalarında düşünmenin ötesinde ‘projelendirme’ öne çıkıyor. Bu da ancak geçmiş ve günümüz ile sınırlı kalmadan, sınırları aşarak dünya ölçeğinde yapılan araştırmaların desteklenmesi ile mümkün.”

"PARİS İKLİM ANLAŞMASINI DESTEKLİYORUZ"

Birleşmiş Milletler’in 2030 yılı kalkınma hedefleri arasında nitelikli eğitim, sorumlu üretim ve tüketimin yer aldığına değinen Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, “Tüm dünyada enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılması adına ülkelerin yeni stratejiler geliştirmesini sağlayan ‘Avrupa Yeşil Anlaşması’nı ilk gününden beri destekliyoruz. İklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadeleyi temsil eden, daha istikrarlı, daha sağlıklı bir gezegen, daha adil toplumlar ve daha canlı ekonomilerin olduğu bir dünya bırakmayı amaçlayan ‘Paris İklim Anlaşması’nı destekliyoruz. 20 yıl sonra bugünden tüketmeye başladığımız kaynaklar yerine alternatif doğal kaynaklara dönüş sağlanacak. Günümüzdeki gibi su ve elektriği istediğimiz kadar kullanamayacağız. Gelecekte fosil kaynaklardan beslenen modeller öne çıkacak ve insan iş gücü azalacak. Öğrencilerimizin ‘tüketen değil üreten’ olmalarını hedefliyoruz. Gelecekte insan iş gücünün yerini alacak makine ve robotların yazılımını yapacak öğrencileri, ‘kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve kendi kendine yetebilen’ nesil olarak yetiştiriyoruz” diye konuşuyor.

"EĞİTİMİ, ÖĞRETİM KAVRAMI İLE BİRLİKTE ELE ALIYORUZ"

“Eğitimi ‘nicelik’ olarak ele aldığımızda, ölçülebilir olması, hedeflerin doğru belirlenmesi ve hayata geçen her bir verinin değerlendirilmesigerekir. Diğer bir yandan ‘nitelik’ olarak ele aldığımızda eğitim, amacına ulaşmalı, yaygın etki göstermeli ve toplumlara fayda sağlamalı” diyen Ümit Kalko, “Bu yüzden eğitimi öğretim kavramı ile birlikte ele alıyoruz. Eğitim öğretim çalışmalarının teorikten pratiğe, A’dan Z’ye tüm detayları ile ölçme değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi gerekiyor. Bu noktada ‘beceri’ öne çıkıyor. Eğitimin öğretim ile desteklendiği süreçte yatkınlık bulunan alanlarda ustalık veya sonuçlandırma yeteneği olarak da ifade edilebilecek beceriler, başarının anahtarı. Hedef davranış olarak öğrencilerimizin her bilgi düzeyinde desteklenerek çalışmalarını beceriye dönüştürerek başarılara ulaşmalarının çok değerli olduğuna inanıyoruz” görüşlerini ifade ediyor.

"HEDEFİMİZ YURT DIŞINDAKİ SAYGIN EĞİTİM ÖDÜLLERİNİ ALMAK"

Ümit Kalko, “Öğrencilerimizin dünya genelindeki global çalışmaları anlık takip edebilmeleri için International Education Office ile yurt dışı eğitim çalışmalarımızı yaygınlaştırıp nitelikli çalışmalarımız ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” diyor ve ekliyor: “Hedefimiz “yurt dışındaki saygın eğitim ödüllerini almak. Bunun için eğitim öğretim çalışmalarımızı global ölçekte ele alıyor, uygulanabilir ve sürdürülebilir kriterlerine dikkat ediyoruz. Yurt dışından farklı eğitim kurumları ile uluslararası projelerimiz, müfredat çalışmalarımız, öğrenci değişim programları iş birliklerimiz olacak. Böylece öğrencilerimiz; New York, Londra, Toronto gibi farklı şehirlerde kurulacak çok sayıda International Education Office ile dünyadaki network öğrenme ağına dahil olacak.” 

"ÜLKEMİZDE EĞİTİM GİRİŞİMCİLİĞİNİN TANIMINI OLUŞTURUYORUZ"

Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, eğitim girişimciliği hakkında da şunları ifade ediyor: “Farklı sektörlerde olduğu gibi eğitim sektöründe de fark oluşturan çalışmalar ancak ‘girişimcilik’ ile mümkün. Ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü girişimcilikte, gelecekte başarılı olacağına inanılan bir projeleri günümüzde simülasyon çalışmaları ile deneyimlemek öne çıkıyor. Meslekî deneyimler, profesyonel saha araştırmaları, risk analizleri, akademik kadrolar, araştırma ve geliştirme çalışmaları (Ar-Ge), entelektüel bakışlar, güçlü iş birlikleri, vizyon projeler ve elde ettiğimiz ulusal-uluslararası başarılar ile ülkemizde eğitim girişimciliğinin tanımını oluşturuyoruz. Eğitim öğretimden uzun yıllardır elde ettiğimiz tecrübelerle eğitim öğretime yapılan yatırımların ülkemiz geleceği için çok kıymetli olduğuna inanıyoruz.”