banner528

banner526

banner527

banner420

26 Ekim Hasta Hakları Günü Nedir ?

Hastanın öncelikle yararını gözeterek zarar görmemesini, özerkliğini ve hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefleyen hasta haklarına dikkat çekmek amacıyla kabul edilen Hasta Hakları Günü nedir? Hasta Hakları Günü ne zaman kabul edildi? Hasta Hakları nedir?

YAŞAM 26.10.2021, 11:09 26.10.2021, 11:17
26 Ekim Hasta Hakları Günü Nedir ?

26 EKİM HASTA HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

Hasta Hakları Günü nedir? Hasta Hakları Günü ne zaman kabul edildi? Hasta Hakları nedir?

Hasta Hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir. Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır. Ülkemizde 1998’de, 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.
Bildirge, uygulamaya yönelik, ahlaki ve yasal güçlüklerin var olabileceğini göz önüne almakla birlikte hekimin, her zaman için hem kendi vicdanına göre, hem de hastanın en çok yararına olacak şekilde davranmasını şart koşmaktadır. Yasal durum ya da hükümetin tutumu hastaların bu haklarını göz ardı ediyorsa, hekimler bu hakların elde edilmesi ya da onarılması için yollar aramalıdır.

HASTA HAKLARI NELERDİR?

Nitelikli tıbbi bakım hakkı
Seçim yapma özgürlüğü
Kendi kaderini belirleme hakkı
Bilinci kapalı hasta
Yasal ehliyeti olmayan hasta
Hastanın isteğine karşın yapılan girişimler
Bilgilendirilme hakkı
Gizlilik hakkı
Sağlık eğitimi hakkı
Onuruna ve özel yaşamına saygı talep etme hakkı
Dini destek alma hakkı

Yorumlar (0)