banner528

banner526

banner527

banner420

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞINDA E-TİCARET STRATEJİLERİ

"E-ticaret anlayışının dünya çapında yaygınlaşması ile hava kargo taşımacılığında e-ticaret stratejilerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Bu durum, öncelikle sektördeki paydaşların, ancak hava kargo operasyonlarının dijitalleştirilmesine öncelik vermeleri ile mümkün olabilir"

Temmuz 2021 01.07.2021, 14:39
HAVA KARGO TAŞIMACILIĞINDA E-TİCARET STRATEJİLERİ

Küresel e-ticaret yaklaşımları, e-ticaretin önemli bir bileşeni olan hava kargo taşıyıcılarına yeni fırsatlar oluşturmuş, yapılacak teslimatlarda hız ve güven özelliğiyle hava kargo endüstrisi ön plana çıkmıştır. Havayolu taşımacıları e-perakendecilerin ihtiyaçlarına uyum sağladıktan sonra özellikle e-ticaret hacimlerini yakalamak ve büyütmek amacıyla özel ürünlere ve yeni süreçlere odaklanmaya başladılar. Bununla beraber pandeminin getirdiği bir zorunluluk sonucu dijital değişime de ayak uydurmak zorundadır. Bu doğrultuda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından sektöre tavsiye edilen hava kargo taşımacılığında e-ticaret stratejilerinin takip edilmesi ve işletmeler tarafından uygulamaya geçilmesi önem kazanmaktadır. E-ticaret anlayışının dünya çapında yaygınlaşması ile hava kargo taşımacılığında e-ticaret stratejilerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Bu durum, öncelikle sektördeki paydaşların, ancak hava kargo operasyonlarının dijitalleştirilmesine öncelik vermeleri ile mümkün olabilir. Bu doğrultuda IATA tarafından havayolu işletmeleri için hava kargo taşımacılığında e-ticaret stratejilerinin geliştirilmesine yönelik beş strateji önerilmektedir.

Pazar payı oluşturmak için e-ticaret ürünlerine ve hizmetlerine odaklanın: E-Ticaret, havayollarının genel kargo ve posta olarak uçulabilir özel ürün ve hizmetler geliştirmesine olanak tanımaktadır. Havayolu işletmeleri, operasyonlarını e-perakendecilerin faaliyetlerine entegre edebilir ve filolarını yolcudan kargoya (en azından geçici olarak) kullanma olasılıklarını yeniden değerlendirebilirler. Ayrıca, inorganik büyüme yoluyla en önde gelen müşterilerin taleplerini daha büyük ölçekte karşılamayı da yapabilirler.

Dijitalleşmeyi hızlandırın: Havayolları, iş ortaklarıyla dijital olarak bütünleşerek şeffaflığı desteklemelidir. Bu, havayolları ve sevkiyat süreçlerine dahil olan diğer taraflar arasındaki veri akışlarının entegrasyonunu içerir. Çok modlu yönlendirme platformlarını değerlendirmeleri, geliştirmeleri ve tüketiciler için şeffaflık sağlamaları gerekmektedir.

Kendi sisteminizi kurun: Havayollarının sorunsuz gümrükleme işlemleri için sınır süreçlerinin dönüşümünü teşvik etmesi gerekmektedir. Ortak standartlara uygunluk (güvenilir tüccarların girişimleri, bilgili gönderici ve yetkili ekonomik operatör programları vb.) sınır kontrolleri için gerekli süreyi azaltabilir. Gümrük makamlarına dijital entegrasyonun genişletilmesi (e-ticaret şirketlerinin çok az etkisi vardır veya hiç etkisi yoktur), sorunsuz ve verimli bir fiziksel operasyonu daha da geliştirecektir.

Kargo taşımacılığına geçin: Covid-19 salgını, endüstrinin küresel ve yerel ekonomiler için gerekli olduğunu ve dünya çapındaki endüstrilere ve nüfusa yardımcı olduğunu göstererek hava kargonun önemini göstermektedir. Havayolları, hava kargo ürünlerine yatırım yaparak kriz ve kapasite sıkıntısı ile ilgili riskleri ele almanın yeni yollarını düşünmelidir.

Duyarlılıkla rekabet edin: İşlem sürelerini azaltmak için havayollarının hava, sınır ve gümrük işlemleri süreçlerini optimize etmesi ve kargo ve postayı nasıl ele aldıklarını analiz etmesi gerekmektedir. Kolaylığı artırmak için yeni katma değerli hizmetler eklemeyi düşünmeli ve hem havayolu hem de havalimanı düzeyinde müşterilerinin ihtiyaç duyduğu görünürlüğü sağlamak için süreçlerini uyarlamalıdırlar.

Yorumlar (0)