banner528

banner550

banner549

banner547

29.04.2022, 13:43 1520

Sanayide Kadına Verilen Değeri Göreceğiz

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ‘Sanayide Kadın Eli’ projesini ülkemizdeki bütün illerde uygulamak üzere planlamış. İşveren ve çalışanı buluşturan bir proje. Ülkemizdeki sanayicilerin bu havuzda yer almaları projenin başarısı ve kadın istihdamı için önemli.

İş hayatında bazı kişiler çeşitli alanlarda ve mesleklerde kadınların çalışmasına olumlu bakarken bazıları olumsuz bakabiliyor. Konu sanayi olunca birçok kişi kadınların sanayide çalışamayacağını düşünüyor. Erkek işi olarak görülen bazı işler kadınlara ya yakıştırılmıyor ya da kadının yapabileceği de akla gelmiyor. Oysa kadın sanayiye değer katıyor. Kadınların çalıştığı iş yerlerinde erkek çalışanların da verimliği artıyor. Kadın kendi bakış açısıyla çözüm odaklı yaklaşıyor, işletmeyi benimseyip, değer gördüğü yere, “değer katıyor.” Bütün bunlar yaşanırken hala bazı/ birçok iş yeri, sanayide çeşitli mesleklerde kadın çalışanı aklına getiremiyor.

SANAYİDE KADIN ELİ

Sanayide çalışan, yönetici konumundaki kadınların, kadın çalışan sayısının işletmelerde artması için başlattıkları proje sanayide kadın varlığını artırmayı amaçlıyor. Projenin sahibi TOBB Kadın Girişimciler Kurulu. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ‘Sanayide Kadın Eli’ projesini ülkemizdeki bütün illerde uygulamak üzere planlamış. İşveren ve çalışanı buluşturan bir proje. Ülkemizdeki sanayicilerin bu havuzda yer almaları projenin başarısı ve kadın istihdamı için önemli. Sanayide kadın istihdamının ve sanayi sektöründe gençlere ilham olacak rol model kadın sayısının artırılması ve sanayide nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Sanayide Kadın Eli’ projesi eğitim almış ancak istihdama katılamamış ve çalışmaya istekli kadınları; meslek lisesi, lise mezunu ve eğitimi devam eden gençleri hedefliyor. Ayrıca proje, evde bulunan meslek sahibi olmak isteyen kadın, kadını, teknik konularda üniversite mezunu genç kızlar ve meslek liselerine kaydolacak gençleri özendirmeyi, sanayiye çekmeyi, okuyanlar için staj yeri bulmayı kolaylaştırmayı da kapsıyor. Yüksek öğrenim öğrenci stajları için firmaların” https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr’ye kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kadının aklı, bilgisine ülke sanayimizin ihtiyacı var. Her ne kadar sanayide yöneticiler/ işverenler tarafından iş ortamları bu konuda tam düzenlenmemiş olsa da artık düzenlenme yapılması gerekiyor. Her 8 Mart’ta bilindik ezber kelimelerle kadınları baş tacı yapan erkekler, çalışma ortamlarında kadını pek düşünemiyorlar. Ülkesel gelişme ve kalkınma için çalışma yaşındaki nüfusun verimli çalışması önemli bunu hepimiz biliyoruz. Kadınlar nüfusun yarısını oluşturuyor.

SANAYİDE KADIN DEĞERİ

Çalışma hayatında verimlilik, düşünce potansiyeli, katkı, çözüm odaklılık daha önemi. Cinsiyet değil. Kadınlar aynı anda birkaç iş yapma ve düşünme kabiliyetine sahipler. Dikkatli ve disiplinli çalışıyor, öğrenmeye açıklar. Her iki cinsin bakış açısı iş ortamları için gerekli. İşletmeler kadın istihdamını artırdıktan sonra kazanacaklarına bakmalılar. Evet işletmelerin odaklanmaları gereken nokta kadın aklı, bilgisi ve bakış açısını değerlendirmek ve ekonomiye kazandırmak olmalı. Cinsiyet ayrımcılığı yapılmasın. Üst başlığımız ülkemiz için çalışmak ve verimliliği artırmak olsun. Fakat sanayide kadın çalışan düşük ücret de almasın. Yani söylemlerde sahicilik samimiyet olsun. Kadınların sanayiye katabilecekleri fark edilsin, sanayide değerleri anlaşılsın. Hep birlikte sanayide kadına verilen değeri göreceğiz. Sözün özü; Bu proje bir nevi sanayicilerin kadın çalışan konusunda sınavı olacak. Sınavı kimlerin başarabildiğini önemsiyoruz ve sonucu bekliyoruz. Ülkemizin kadın gücü atıl kalmamalı.

Yorumlar (0)