Osman İnan / Son Makaleleri

Osman İnan / Bütün Yazıları

banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Osman İnan

Bütün Yazıları

Osman İnan

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 27: Kırsal kalkınma alanında çalışan merkezi yönetim kuruluşları

Kırsal alanları ilgilendiren konular çok çeşitlidir. Tarım en önemli ekonomik faaliyet ve daha çok Tarım ve Orman Bakanlığını ilgilendiriyor gibi görünse dahi, kırsalın konuları sadece tarımdan ibaret değildir. Sağlık, eğitim, kadın...
04 Ocak 2021

Barajlarda düşen su seviyesi kuraklık habercisi mi? Tarımsal kuraklığın tanımı...

Kuraklık, günümüzün en ciddi küresel problemlerindendir. Tüm doğal afetler içerisinde etki alanı en geniş, etkilediği insan sayısı en fazla olan afet kuraklıktır. Kuraklık son dönemde dünyada ve ülkemizde gündemin ön sıralarında yer...
21 Aralık 2020

Kırsalda gelirlerin çeşitlendirilmesi neden önemli?

Kırsal üretim faaliyetlerinde tek bir ürüne bağlılık, tüm yıl o üründen gelecek gelire bağlı kalmak kırsalda geçimini sürdüren aileyi ekonomik açıdan olumsuz etkilemektedir. Tek bir ürüne bağlı bir işletme hava şartlarından, ulusal...
30 Kasım 2020

Çiftçi neden daha az kazanır? – Treadmill Teorisi

Treadmill kelimesi, ingilizceden çevirisinde ‘monoton iş, tekdüze iş' anlamlarına gelmektedir. Tarım işi gerçekte böyle midir? Teori kim tarafından geliştirilmiştir? Neden bu isim verilmiştir? 15 Mayıs 1914'de doğan Willard Wesley...
24 Ağustos 2020

DLG Fuarcılık - 02-05 Eylül 2020 Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı

02-05 Eylül 2020 tarihleri arasında Karaevli Köyü Tekirdağ ilinde Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri düzenlenecek. Fuar bildiğimiz kapalı mekan fuarlardan farklı bir konsepte açık havada, makine demostrasyonlarının olduğu, deneme alanlarını...
22 Ağustos 2020

Tarımda Politika Yapmanın Zorluğu 4 – Çiftçi Bakış Açısı ve Çiftçiye Bakış Açısı

Çiftçimizi Nasıl Gördüğümüz Sorunu 2012 yılında Almanya Bavyera'da hayvancılık işletmesine teknik geziye katılmıştım. Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi ve Veterinerler oluşan 20 kişilik kadro çiftlikteki hızlı iş gücünün,...
17 Ağustos 2020

Tarımda Politika Yapmanın Zorluğu 3 –Üretici-Tüketici Bakış Açısı ve Maliyetlerin Düşürülmesi

Tarımsal Politikaların Tüketiciye Yansıması Nasıldır? Hayatı kolaylaştıran, karmaşıklıktan uzak, sürdürülebilir planlamak, buna uygun politikalar yapmak politika yapmanın temel amacı olmalıdır. Bunun yanında, yapılan politikalar sadece...
10 Ağustos 2020

Tarımda Politika Yapmanın Zorluğu 2 – Yaşlı Nüfus ve Emeklilik

Türkiye'de Durum Nedir? Türkiye'de 65 yaş üstü çalışan nüfusun %65'i tarımda çalışmaktadır. Bir başka açıdan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ye kayıtlı 2,1. milyon tarımda çalışanların yaş ortalaması 55 civarında...
08 Ağustos 2020

Tarımda Politika Yapmanın Zorluğu – Kimi Desteklemeli?

Hedef nedir? Üzerine konuşulabilir kabul edersiniz ya da itirazlarınız olabilir ancak tarımsal üretimde dünyada kabul edilen tarımsal gelişmişlik ölçütü ülke nüfusuna oranla daha az çiftçi, daha büyük toprak alanlarına sahip çiftçinin...
03 Ağustos 2020

Vodafone Akıllı Köy

Son dönemde tarımda teknolojinin kullanımı oldukça merak edilen bir konu oldu. Dünyanın gelişmiş yerlerinden ve ülkemizin bazı sınırlı gelişmiş çiftliklerinden sosyal medyada paylaşılan videolar tartışılır oldu. Türkiye'de genellikle...
10 Haziran 2020

Tarım, Çevre ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Girişimcilik

Sosyal Girişimcilik Nedir? Girişimci, iktisadi mal veya hizmet üretimi için doğal kaynaklar, emek, sermaye ve kendi girişimini bir araya getirerek, ekonomik fırsatları yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonu oluşturan kişidir. Kendisi...
08 Haziran 2020

Eko-turizm ve Tatuta çiftlikleri

Ekolojik turizm; doğal ve kültürel değerlere saygılı, yerel ekonomiye katkı sağlayan, çevreye uygun tesisleri ile doğa temelli, kitle turizmine alternatif bir turizm çeşidi olarak tanımlanabilmektedir (Erdoğan 2003). Genellikle 30-59 yaş arası,...
02 Haziran 2020

Hangi tarım ürünlerinin hasadının görülmesi tavsiye ediliyor?

Hasat binbir zorlukla yetiştirilen ürünün meyvelerinin alındığı, sabah gün aydınlığından güneş batana kadar devam eden zorlu bir süreçtir. Soframıza gelen üründe tarlada çalışanların alın teri vardır. Zordur ürünü yetiştirmek,...
29 Mayıs 2020

Mevsimlik tarımda çocuk işçilik üzerine

Yazının başında hemen tarafımı belirtmek isterim. Eğitim çağında olan bir çocuğun sebep her ne olursa olsun bu temel hakkından uzaklaştırılması ve erken yaşta büyük insan muamelesi göreceği bir yerde çalıştırılmasının kabul edilemeyeceğinin...
30 Nisan 2020

Covid-19 ve gıda tedarik zincirinde yaşanabilecek sorunlar: Neler yapabiliriz?

29 Mart 2020 FAO raporu Covid-19 pandemisi önümüzdeki günlerde gıda tedariğinde nasıl bir süreç yaşayabileceğimiz sorununu gündeme getirdi. Bunun için FAO'nun çalışmaları var. Bu yazıda, pandeminin gıda tedariğine etkilerinin ortaya...
03 Nisan 2020

Türkiye’de Gıda Politikaları: Kriz Zamanlarında Gıda Politikaları

Bu yazıda kriz zamanlarında gıda politikalarında nasıl karar verilmesi gerektiği ile ilgili yazacağım. Yazı dizisi içerisinde zaten böyle bir bölüm vardı. Maalesef Covid-19 pandemisi yaşadığımız bu günlerde bu yazıyı yazıyorum. Umarım...
31 Mart 2020

Türkiye’de kırsal kalkınma 8: AB’de tarım ve kırsal kalkınma politikalarının gelişimi

Geçen haftaki yazıda ABD'de tarımsal politikaların dönüşümü konusuna değinmiştim. Bu haftaki yazıda daha çok üzerinde duracağım konu kısaca Avrupa Birliği'nde tarım ve kırsal kalkınma politikaları olacaktır. Haftaya da günümüzde...
20 Şubat 2020

1960 Kalkınma Planları -2004 AB Müzakere Tarihi Alınması Arası Dönem

Geçen haftaki yazıda 1923 yılı Cumhuriyetimizin kuruluşundan 1960 yılı planlı döneme kadarki başlıca kırsal alanları etkileyen uygulamalardan kısaca bahsetmiştim. Bu hafta 1960 yılı sonrası 17 Aralık 2004 AB müzakereleri tarihi alınmasına...
24 Ocak 2020

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 25: Tarım ve kırsal kalkınma projelerinin kırsalın kalkınmasındaki yeri

Kırsal kalkınma, temelinde, kent-kır arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik farklılıkların optimun bir dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusu yerinde kalkındırmayı, bir başka deyişle, göç ve istihdam sorunlarını yerinde çözmeyi amaçlayan...
26 Aralık 2019

Kırsalla ilgili bilinmesi gereken bazı önemli konular

Bu haber Ziraat Mühendisi Osman İnan'ın gidakolik.com için daha önce yazdığı Kırsal Kalkınma Serisinin ilk makalesinden derlenmiştir. Kırsal Alan Nedir? Kırsal alan ifadesiyle, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu, ekonomik hayatın daha...
09 Aralık 2019

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 24: Sözleşmeli Tarım

Bu haftaki yazıda kırsal kalkınma konusu içerisinde en tartışmalı konulardan birisi olduğunu düşündüğüm sözleşmeli tarım konusu ile ilgili kısa bilgiler vereceğim. Tartışmalı bir konu dememin sebebi üreticiler arsında ve akademik yazılarda...
23 Ekim 2019

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 23: Sürdürülebilir Kalkınma

Bu haftaki yazıda kırsal kalkınma konusu içerisinde sıklıkla geçen sürdürülebilir kalkınma konusu ile ilgili kısa bilgiler vereceğim. Kalkınma kavramı pek çok kavramla yakın ilişkili, bu tanımlara bakacak olursak; İktisadi büyüme, bir...
22 Eylül 2019

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 22: Lisanslı Depoculuk

Bu haftaki yazıda lisanslı depoculuk konusunda kısa bilgiler vereceğim. Lisanslı depoculuk nedir ve neden önemlidir? Bilinen usulde hasat sonrası çiftçi-üretici ürününü kamyona yüklemekte en avantajlı ürün borsasında ürününü satmaktadır....
31 Ağustos 2019

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 21: Tarıma dayalı sanayi

Bu haftaki yazıda kırsal kalkınmaya faydası olacağını düşündüğüm tarıma dayalı sanayi konusunda kısa bilgiler vereceğim. Öncelikle gıda sanayi, tarıma dayalı sanayi,  tarımsal sanayi nedir? Neye göre ayrılmaktadırlar? Gıda sanayi,...
12 Ağustos 2019