banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

23.12.2020, 15:45 63

Odak noktası

İş odaklı mı çalışıyorsunuz, ego odaklı mı? Nasıl bir soru demeyin. Biraz kendiyle hesaplaşma, biraz verimliliği düşünmek ve aslında çok konu var içinde.

Ülkemizde birçok alanda verimlilik düşük. Sebepleri bir tane değil ve farklı disiplinleri içeren sebepleri var. Bir sebep de iş odaklı çalışmak yerine ego odaklı çalışmak. Çalışandan yöneticisine kadar bu böyle. Neden? Aynı kültürle yoğrulduk, biz bize benzeriz. Eğitim de çare değil bu konuda. Çünkü alışkanlıklar devrede.

Yönetici açısından baktığımızda egolu yönetimin etkisi;

1- Korku kültürü hakim olur.
2- Kurumsal kararları çarpan etkileriyle etkiler.
3- Çalışan davranışları etkilenir.
4- Ego iletişime yansır.
5- Ego tavan yaparsa çalışandan mutluluk, sadakat, aidiyet beklenemez.
6- Rekabet savaşlarında kaybedilebilir.
7- Ego tavan yaparsa akıl ortadan kaybolur.
8- İşler ancak yürür, yenilik beklenilmez.

İş odaklı yönetimin etkisi;
1- Kurumsal kararlar rekabete uygun ve akıllıca olur.
2- Duygular işe karışmaz.
3- Objektiflik vardır.
4- Çalışanlar da işine odaklanır, verimlilik artar.
5- İletişim sakin ve samimi olur.
6- Kuruma akıl ve sağduyu hakim olur.
7- Kurum inovatif çalışmalara açık olur.
8- Rakipler hem çekinir hem de itibarlı olunur.
9- Kurumun içinden dışarıya güzel sözler yansır.


Hangisini tercih edersiniz? Herhalde iş odaklı yönetimi değil mi? İsterken böyle oluyor ama uygulamada öyle olmayabiliyor. Bugün KOBİ’ler, aile şirketleri yöneticileri egolu yönetim ile ilerleyemiyorlar. Fakat alıştıkları egolu yönetimden de vazgeçemiyorlar.

Egolu yönetimden kastımız, araştırmadan kendi istekleri, bakış açısıyla “yaptım oldu” ile iş yapmak, rekabette akılcılık yerine, akılsız işler yapmak, iletişimine dikkat etmemek, “en büyük benim, en saygın benim, en akıllı benim” egosu ile kendini tabiri yerindeyse ”şişirmek” tıpkı bir balon gibi. Her kademe yönetim dahil.


Bugün sektörlerin, ekonomimizin böyle egolu yönetimlere tahammülü yok. Her işletme çok kıymetli ama doğru da yönetilmeli, iş odaklı olmalı, bilmiyorsa danışıp öğrenmeli. Sosyal sorumluluk çalışmalarına katılabilmeli, bilgiyi sektörle paylaşmalı, dünyayla yarışmalı.

Egolu yönetim kendiyle bile yarışamaz, daha kendisiyle meselesini halledememiş, büyüyememiş, olgunlaşamamıştır. İş odaklı yönetimler ise dünya şirketlerini rakip olarak görür, verimlilik için çalışır.

Sözün özü; Sizin işletme iş odaklı mı, ego odaklı mı yönetiliyor?

Yorumlar (0)