banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

20.10.2020, 17:04 61

Lojistik köyler ve merkezler

Lojistik köyler ve merkezler, lojistik hizmetlerin yoğunlaştığı hatta birbirine düğümlendiği yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu merkezler şehre giren malzemelerin kısa süreli ve toplu olarak depolandığı şehir dışında oluşan şehir trafiğinin dışındaki merkezlerdir. Genellikle şehrin çevre yolları halkasında bitiş veya başlangıç noktalarında yer alırlar. Lojistik merkezlerin AB’nin ulaştırma politikaları çerçevesinde liman, demiryolu, havayolu, otoyol bağlantılarının olması, kombine taşımacılığın da yapılması fırsatını doğurmaktadır.

Deniz kıyısında kurulmuş olan şehirlerde, kısa mesafe deniz taşımacılığı veya uzak mesafe konteyner veya dökme yük taşıyan gemiler için şehrin dışında bir liman içinde limana bitişik yapılması tercih nedenidir. Lojistik merkezler o bölgeye giren malzemenin giriş moduna uygun olarak inşa edilmelidir. Bu oran demiryolunda fazla ise şehrin dışında geniş bir demiryolu yük elleçleme yeri yaratılması söz konusu olabilir.

Deniz kıyısı olmayan şehirler için lojistik merkezler demiryolu varsa demiryolu istasyonunun etrafında inşa edilirler. Demiryolu ile ulaşan malzeme şehir içindeki aktarma merkezlerine küçük araçlarla dağıtılır. Demiryolu bağlantısı yoksa da ana arterler yakın bir noktada kara yolu lojistik merkezleri inşa edilir.

Lojistik merkezler, şehri dışında büyük ölçekli ve planlı bir şekilde inşa edildikleri için şehrin zaman içinde büyümesi riskine karşılık bağlantı yollarının geniş ve ileride şerit sayısı arttırılacak, kavşaklarda bekleme yapılmayacak şekilde planlanmış olması gerekmektedir. Lojistik merkezlerin hem büyüme olasılığı için hem de etraflarının konut ve iş yerleri ile çevrilmiş geniş bir çevresel boş alanla da kuşatılması gereklidir. Bu nedenle konut ve iş yeri yerleşimine açılmış olan araç trafiği limitli, arazisi pahalı bölgelerde lojistik merkez kurulmamaktadır. 

Lojistik merkezlerinin kurulması için sağlanması gereken kriterler de şu şekilde sıralanabilir:

 • Aktarma istasyonu (transfer merkezi) veya bölge lojistiği olarak kullanım imkânı olması
 • Taşıma koridorlarına yakınlık derecesi
 • Yeterli ve büyümeye uygun inşaat alanı
 • Bölgedeki tüketim merkezlerinin dağılımı ve ulaşım imkânı
 • Bölgedeki üretim merkezlerine olan uzaklığı ve ulaşım imkânı
 • Otoyollara olan uzaklığı ve bağlantıları
 • Demiryolu bağlantısının yapılıp yapılamayacağı
 • Deniz veya nehir ulaşım bağlantısı su derinliği rıhtım, makine, ro-ro olanakları
 • Çevrede diğer depo ve antrepoların olup olmadığı
 • Çevresinde bir serbest bölge veya OSB bulunup bulunmadığı
 • İşlemlerin hızlanması için gümrük idaresi kurulumu
 • İş yerinde eğitim olanakları yaratılması
 • Tamir bakım servisleri, bankalar, sigorta ve marketler kurulması

Tüm bu kriterlerin tamamının bir lojistik merkezde sağlanması şehrin sadece bugün için değil 20 yıl sonraki ihtiyacının planlanması, buna uygun yer seçimi ve lojistik alt yapıların inşası ile doğru bir yatırım olacaktır. Mevcut yerleşim alanı içinde kalmış, trafik planlaması bu yapıya uygun yapılmamış ve büyüme alanı olmayan bölgelerde lojistik merkez inşaatı için doğru bir karar değildir.

Yorumlar (0)