banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

06.01.2021, 17:16 11

Liman işletmeciliği

Türkiye’de liman yatırımları devlet limanları ile başlamıştır ancak zaman içinde yeni, teknolojilerin uygulanması için yatırım yapılmaması, özellikle konteyner elleçlemesinin gerektirdiği ekipman, yazılım makina gibi konularda kapasite artışının sağlanmaması devlet limanlarının özelleştirilmelerine yol açmıştır. Şimdi tümüne yakın büyük devlet limanları özel sektör tarafından işletilmektedir.

Devlet limanlara yatırım yaparken kapasitelerinin yetmemesi veya her bölgede devlet limanı olmaması nedeniyle özel sektör de önce deniz kenarındaki fabrikalarının yük elleçlemesinde kullanmak sonra bu limanlardan yükleme ve boşaltma yaparak özel sektöre hizmet vermeye başlamıştır. Kısacası tüm liman yatırımları devlet tarafından yapılanlar zamanla şehir içinde kalmış, genişleme imkanlarını kaybetmiş veya özel sektör limanları ise küçük ölçekli başlamış ve büyüme imkanları kalmamıştır. Yan yana birçok liman küçük ölçeklerle iş yapmaya çalışmaktadır.

Limalarda çalışmak son derece zor bir iş haline gelmiştir. Bunların bazılarını özetlemek gerekirse;

* Gemi sayıları artmakta, gemi tonajları büyümektedir. Limanlara çok fazla gemi ve uzun süreli boşaltma ve yükleme amacıyla gelmekte uzun mesailere neden olmaktadır. Aynı anda birden fazla gemiye hizmet verilmekte, kadrolar yetmemekte, ardından yaratılan boşlukta çalışanlar boş kalmaktadır.

* Liman hizmetleri tehlikeli işler sınıfına girmektedir. Çalışanların her an can güvenlikleri tehlike altındadır. Bir vincin arıza yapması, ağır bir malzemenin kancadan kurtulması, denize düşme olayları söz konusudur. Her zaman aşırı dikkat gerektirmektedir.

* İndirilen veya yüklenen malzemelerin çevreye olumsuz etkileri sözkonusudur. Kömür, maden, akaryakıt, petrol, hurda gibi malzemeler hem çevreyi hem yolları hem de havayı kirletebilmektedir. Bu nedenle şehir içindeki limanlarda çok sık şikayetler olmakta ve hizmetler kamu tarafından durdurulmaktadır.

* Limanların çoğu uluslararası ticaretin başlangıç ve bitiş noktalar olmaları nedeniyle gümrüklü alanlardır. Bu alanlar gümrük kontrolü altındadır. Olacak herhangi bir hata kaçakçılık olarak değerlendirilmekte ve ağır cezalara yol açmaktadır.

* Limanlarda kullanılan makine ve ekipmanların teknolojileri çok sık değişmekte ve gemi sahiplerinin işlerinin hızlandırılması amacıyla bu yatırımların yapılması gerekmektedir.

* Artan liman iş talepleri liman sahiplerini iş kapasitelerini arttırmaya sürüklemektedir. Liman kapasiteleri de yeni rıhtımların inşa edilmesi, liman arka alanlarının genişletilmesi ve yeni makinaların alınmasını gerektirir. Bu da limanlarda sürekli olarak yeni inşaat hizmetlerinin verilmesini limanın şantiye görünümünden çıkmamasına neden olmaktadır.

* Limanlar açık hava altında çalışılan yerlerdir. Kar, yağmur, fırtına, buzlanma, yazın sıcağı, güneş ve gece çalışma zorunluluğu iş yapma şekillerini zorlaştırmaktadır. Çalışanlar çok yorulmaktadır. Liman işletmeciliği her türlü zorluğuna rağmen zevkli ve karlı bir işletmedir. Türkiye de mevcut limanlarının büyütülmesi yanında yeni liman inşa projeleriyle artan talebe cevap vermeye çalışmaktadır

Yorumlar (0)