banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

10.07.2020, 15:59 34

Küresel lojistikte yeni kavramlar

Artık yazılarımıza lojistiğin tanımıyla başlamıyoruz. Lojistik ülkemizde de sadece bir taşıma veya depolama olmadığının bilindiği bir iş kolu haline geldi. Yüzlerce lojistik şirket, dernekler, dergiler, yüksek okul ve üniversiteler sayesinde lojistiğin sadece bilinmesi değil, uygulanılarak katma değer yaratılması konusundaçok yol aldık. Lojistik de kendiiçinde gelişiyor. Tedarik zinciri ile olan ilişkisinden de söz etmeye başladık. Gelişen lojistik yeni alt dallar açılım yapıyor. Bizim de bu açılımlar hakkında bilgi sahibi olmamız ve yakın gelecekte bu kavramları işlerimizde kullanmamız şart haline gelecek. Bunu yapamayan şirketler artık küresel hale gelen lojistik yönetiminde başarılı olamayacaklardır.

Artık dilimizden düşürmediğimiz bir kavram var. Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde üçüncü taraf lojistiği (3PL veya TPL olarak kısaltılır), bir kuruluşun dağıtım, depolama ve değer katma hizmetlerinin dış kaynak sağlamak olarak üçüncü taraf işletmelerini kullanmasıdır.

Üçüncü taraf lojistik sağlayıcıları, ürünlerin taleplerinden ve teslimat hizmeti gereksinimlerine kadar hareketini karşılamak için piyasa koşullarına göre müşterilerinihtiyaçlarına göre ölçeklendirilebilen ve özelleştirilebilen entegre depolama ve nakliye hizmetleri vermektedir. Hizmetler genellikle tedarik zincirinin parçalarını entegre eden hizmetler gibi, malların üretimi veya tedariki ile ilgili katma değerli hizmetleri içerecek şekilde lojistiğin ötesine de uzanmaktadır. Bu tür entegre hizmetlerin sağlayıcısına üçüncü taraf tedarik zinciri yönetim sağlayıcısı (3PSCM) veya tedarik zinciri yönetim hizmet sağlayıcısı (SCMSP) denir. 3PL, tedarik yönetimi dahilinde depolama, nakliye veya hammadde temini gibi belirli işlevleri hedeflemektedir. 3PL sağlayıcılarının zaman içinde gelişen dört kategorisini bulunmaktadır. Kademli olarak yayılmaktadır. Standart 3PL Sağlayıcısı: Bu bir 3PL sağlayıcısının en temel şeklidir.
Lojistiğin en temel işlevleri olan toplama ve paketleme, depolama ve dağıtım gibi faaliyetleri gerçekleştirirler. Bu firmaların çoğunluğu için, 3PL işlevi tam olarak ana faaliyetleri değildir. Hizmet Geliştiricisi: Bu 3PL firmaları, müşterilerine izleme, çapraz sevkiyat, özel paketleme veya benzersiz bir güvenlik sistemi sağlama gibi, gelişmiş katma değerli hizmetler sunacaktır. Sağlam bir bilgi sistemi temeli ile ölçek ve kapsam ekonomilerine odaklanma, bu tür 3PL sağlayıcılarının, bu tür görevleri yerine getirmesini sağlayacaktır. Müşteri Adaptörü: Bu tip 3PL sağlayıcısı müşterinin talebi üzerine gelir ve esasen şirketin lojistik faaliyetlerinin tam kontrolünü yapar. 3PL sağlayıcı lojistiği önemli ölçüde iyileştirir ancak yeni bir hizmet geliştirmez. Bu tip 3PL sağlayıcısı için müşteri tabanı genellikle oldukça küçüktür. Müşteri Geliştirici: Bu, bir 3PL sağlayıcısının süreçleri ve faaliyetleri ile elde edebileceği en yüksek düzeydir. Bu, 3PL sağlayıcısı müşteri ile bütünleştiğinde ve tüm lojistik işlevlerini devraldığında gerçekleşir. Bu sağlayıcıların çok az müşterisi olacak, ancak onlar için kapsamlı ve ayrıntılı görevler yapacaklardır. Şu anda ülkemiz Standart 3PL dönemini yaşamaktadır. Çok az şirkette hizmet geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmaları kurulmaya başlanmıştır. Henüz müşteri bağlantıları başlamamıştır. Gelecekte yapılacak olan hizmet bunlar olacaktır.

Yorumlar (0)