banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Türk Dil Kurumunun Yeni Yayını: Türk Yazı Dilleri ve Lehçelerinde Yansımalı Fiillerin Yapısı

Aksaamai Omuralıeva’nın hazırladığı Türk Yazı Dilleri ve Lehçelerinde Yansımalı Fiillerin Yapısı adlı eser, Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Kültür Sanat 06.07.2021, 10:33
Türk Dil Kurumunun Yeni Yayını: Türk Yazı Dilleri ve Lehçelerinde Yansımalı Fiillerin Yapısı

Aksaamai Omuralıeva’nın hazırladığı Türk Yazı Dilleri ve Lehçelerinde Yansımalı Fiillerin Yapısı adlı eser, Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

TDK’dan yapılan açıklamaya göre, eserde, ses yansımalı fiiller, biçim bakımından incelenerek Türk yazı dilleri ve lehçeleri arasındaki kullanılış farklılıkları ve benzerlikleri üzerinde duruldu.

Öncellikle tarihî ve yaşayan Türk yazı dilleri ve lehçelerindeki yansımalı kelimeler üzerine yapılmış çalışmalar toplanıp değerlendirildi. Daha sonra her yazı dili ve lehçenin mevcut sözlüklerinde gösterilmiş olan ses yansımalı fiiller fişlendi. Tarihî lehçelerde ise Orhun Türkçesinden başlayarak Çağatay Türkçesine kadar o döneme ait bazı tarihî eserler tarandı ve ses yansımalı fiiller tespit edildi.

Tarihî ve günümüz yazı dillerindeki ses yansımalı fiillerin fişlemeleri yapıldıktan sonra fiiller yapıları bakımından sınıflandırıldı. Bütün yazı dilleri ve lehçelerin malzemesi kendi içinde sınıflandırılıp karşılaştırıldıktan sonra eklerle ilgili inceleme yapıldı.
Yorumlar (0)