banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

“Uluslararası İslam Düşünce Yapısına Etki Eden İlk Dönem Olayları” konulu sempozyum gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Uluslararası İslam Düşünce Yapısına Etki Eden İlk Dönem Olayları Sempozyumu” çeşitli üniversitelerdeki akademisyenlerin sunumlarıyla gerçekleştirildi.

KİLİS 23.10.2021, 10:42
“Uluslararası İslam Düşünce Yapısına Etki Eden İlk Dönem Olayları” konulu sempozyum gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Uluslararası İslam Düşünce Yapısına Etki Eden İlk Dönem Olayları Sempozyumu” çeşitli üniversitelerdeki akademisyenlerin sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Sempozyum açılışını gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Demircan, ilk dönem İslam tarihi olaylarının objektif bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin zaruri olduğunu belirtti. Demircan, sempozyumun önemine değindi ve verimli bir program olması temennisinde bulunarak katkısı olanlara teşekkür etti.

Sempozyumun birinci oturumu Prof. Dr. Nurettin Gemici yönlendiriciliğinde gerçekleştirildi. İlk konuşmacı olarak Prof. Dr. Adem Apak, Abdülmelik Döneminde Emevilerin Irak hakimiyetini sarsan harici önderi Şebib b. Yezid’in isyanını değerlendirdi. Haricilere ve isyanlarına değinen ikinci konuşmacı Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Süleyman b. Surad ve Tevvabun hareketi hakkında bilgi verdi. İlk oturumun son konuşmacısı Dr. Mohammad AJGHIF, “Rajaa Bin Haywa and His Role in Political And Scientific Life in The Umayyad Era” başlıklı tebliğinde, Emeviler döneminin önemli alimlerinden Reca b. Hayve hakkında bilgiler verdi.

Sempozyumun ikinci oturumu Doç. Dr. Mehmet Karakuş yönlendiriciliğinde gerçekleştirildi. Doç. Dr. Muhammet Okudan, Şia mezhebine mensup modern dönem din adamlarının Kerbala olayına yaklaşımları hakkında detaylı bilgiler verdi. Dr. Öğretim Üyesi İlyas Uçar, Medine tarihine dair genel bir değerlendirme yaptıktan sonra Harre Vak’ası’nı anlattı. Bir diğer konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Saylık, Emevî Halifesi Yezid b. Muâviye’nin Harre Vakası’ndaki siyasetine değinerek meselenin arka planına dair değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Metin, Muaviye döneminin muhaliflerinden Hucr b. Adî’nin durumunu değerlendirdi.

Sempozyumun üçüncü oturumu Doç. Dr. Ömer Cide yönlendiriciliğinde gerçekleştirildi. İlk olarak Prof. Dr. Hanefi Palabıyık ve Arş. Gör. Talha Özdemir, yaptıkları ortak sunumda Hz. Osman’ın katlinde dahli olanlara karşı Hz. Ali ve Muaviye’nin tavrına yönelik görüşleri aktarıp, özellikle katillere bir yaptırım uygulamamasına yönelik tespitlerde bulundular. İkinci konuşmacı Doç. Dr. Abdulkerim Öner, Hz. Osman’ın şehadeti ile sonuçlanan olayların ekonomik boyutu hakkında detaylı bilgiler aktardı. Dr. Öğr. Üyesi Feridun Tekin, Hz. Osman’ın şehit edilmesinde Muhammed b. Ebûbekir’in rolüne dair değerlendirmede bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Aysun Dilek Yaşar, Oryantalist İgnaz Goldziher’in ilk dönem çatışmalarına bakışını genel bir perspektiften ele aldı. Oturumun son konuşmacısı Arş. Gör. Ahmet Iğdi, İbazi Tarihçi Şemmahi’nin Hz. Osman dönemine dair eleştirileri hakkında kapsayıcı bir değerlendirmede bulundu.

Sempozyumun dördüncü oturumu Doç. Hüseyin Baysa yönlendiriciliğinde gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Cuma Karan, Muaviye b. Ebu Süfyan’nın Hz. Ali üzerindeki galibiyetini değerlendirdi. Dr. Öğr. Üyesi Nedim ÖZ, Hz. Ali Döneminde yaşanan Cemel Vak’ası, Sıffin Savaşı, Tahkim Olayı gibi önemli hadiselerin asabiyet ile ilişkisine değindi. Dr. Öğr. Üyesi Yunus Eraslan, ilk dönem halife seçim modellerinin Ehl-i sünnet siyaset teorisine etkileri üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Arş. Gör. Ahmet Kuray Fatıma bt. Muhammed ile halife arasında geçen miras tartışmasının İslam devlet geleneğine etkisine dair bir değerlendirme yaptı. Son olarak Arş. Gör. Mücahit Orkun İkinci, hilafeti anlaşma yoluyla teslim eden Hz. Hasan’ın durumuna dair kapsayıcı bir değerlendirmede bulunarak konuşmasını sonlandırdı. Sempozyumun kapanış konuşmasında Doç. Dr. Ömer Cide, programdaki oturumlar ve ele alınan konular hakkında özet bilgiler verip genel değerlendirmelerde bulundu. Sempozyumun düzenlenmesinde, hazırlanmasında ve sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür edilmesiyle program sona erdi.

Yorumlar (0)