banner596

Proje döngüsü yönetimi eğitimi ve atölye çalışmaları tamamlandı

TR82 Bölgesi’ndeki kurum ve kuruluşlara yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Atölye Çalışmaları tamamlandı.

KASTAMONU 07.10.2022, 14:06
Proje döngüsü yönetimi eğitimi ve atölye çalışmaları tamamlandı

TR82 Bölgesi’ndeki kurum ve kuruluşlara yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Atölye Çalışmaları tamamlandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)’nın Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı bileşenlerinden “Projem Var” programı çerçevesinde düzenlenen “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Atölye Çalışması” sona erdi. Kastamonu’da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Toplantı Salonunda, Çankırı’da Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda ve Sinop ilinde Çalışma ve İş Kurumu Toplantı Salonunda eş zamanlı gerçekleştirilen eğitimlere toplamda 68 kamu kurum ve kuruluşu personeli katıldı.

Katılımcılar hem eğitim aldı hem de proje geliştirdiler

Kamu kurumlarının proje geliştirme ve uygulama alanlarında görevli personele yönelik düzenlenen “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Atölye Çalışması” programın eğitim bölümünde katılımcılara sorun ağacı, hedef analizi, paydaş analizi, faaliyet planı, bütçe planı ve mantıksal çerçevenin oluşturulması konularında bilgiler paylaşıldı. Programın atölye çalışmaları kısmında ise oluşturulan gruplarla fikirlerin projelendirilmesi sağlandı.

“Projem Var” programı çerçevesinde düzenlenen “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Atölye Çalışması” ile bölgede yerel dinamiklerin harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesi, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak için sosyal içerikli yeni projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bölgeye yeni kaynakların getirilmesi sağlanacak

Yeni proje fikirlerinin oluşturulduğu ve var olan proje fikirlerinin ise geliştirildiği eğitim ve atölye çalışmalarında ortaya çıkan projelerin ilerleyen süreçte uygun hibe ve destek mekanizmaları için hazırlanarak bölgeye yeni kaynak getirilmesi bekleniyor.

Yorumlar (0)