banner528

banner526

banner527

banner420

ÖĞRENCİLERDEN ‘ATEŞBÖCEKLERİNE’ EĞİTİM DESTEĞİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) ‘Ateşböceği’ tırında çocuklara eğitim desteği verdi. TEGV’in ‘Ateşböceği Öğrenim Birimi’ adını verdiği eğitim araçlarında 25 öğrenci, 12’şer saatlik eğitim etkinliklerinden yararlandı.

Kasım-18 07.11.2018, 17:37 08.11.2018, 15:20
ÖĞRENCİLERDEN ‘ATEŞBÖCEKLERİNE’ EĞİTİM DESTEĞİ
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Florya Halit Aydın Kampüsü’nde ‘Ateşböceği Öğrenim Birimi’ adlı eğitim araçlarında çocuklara, Tür­kiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından düzenlenen Vakıf Tanıtımı ve Temel Gönüllü Eğitimi’ni alan İAÜ Eği­tim Fakültesi öğrencileri tarafından eğitim desteği sağlandı.

TEGV ile eğitim işbirliği yapmaktan gu­rur duyduklarını söyleyen İAÜ Eğitim Fa­kültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün, projenin öğretmen adayları için de bulun­maz bir fırsat olduğunu söyledi. Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün, üniversitelerin en önem­li işlevlerinden birinin toplumla işbirliği yapmak olduğunu vurgulayarak, “TEGV Türkiye’deki çocukların eğitim kalitesini yükseltmeyi hedeflemiş bir sivil toplum kuruluşu. Eğitim Fakültesi’ndeki öğretim elemanları ve öğretmen adaylarımız için bulunmaz bir fırsat bu. Bu iş birliğiyle hem öğretmen adaylarımız hem öğretim elemanlarımız ‘gönüllülük nedir?, sivil toplum kuruluşlarında nasıl yer almalılar?, topluma nasıl faydalı olabilirler?’ bunları öğreniyorlar. TEGV çok güzel bir farkın­dalık ve heyecan yarattı bu işbirliğinin de­vam etmesini çok istiyoruz” dedi.

“OKUL DENEYİMİNDEN ÇOK FARKLI”

Farklı kesimlerdeki çocukların sınıftan farklı bir ortamda bulunmasının önemli ve değişik bir durum olduğunu dile geti­ren Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün, “Öğretmen adaylarımızın da onlarla gönüllülük esa­sında buluşmuş olması çok önemli. Birçok beceriyi öğreniyorlar. Zaman ayırmak, bu zamanla birlikte emeğini harcamak, öğren­diklerini öğrencilere aktarmak ve paylaşa­bilmek çok önemli. Buradaki etkinlikler her iki tarafın da meraklı ve motive olduk­ları bir ortam olduğu için hem öğrenciler hem de öğretmen adaylarımız açısından daha farklı bir deneyim fırsatı sunuyor. Okullardaki deneyim fırsatından çok daha farklı bir pencere açıyor. Bu tip sosyal so­rumluluk projelerinin içerisinde yer almayı her zaman istiyoruz” diye konuştu.

“1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİYLE BULUŞTUK”

TEGV’in çocuklara nitelikli eğitim des­teği vermek üzere faaliyetler sürdürdüğü­nü ve ana hedefin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen eğitimi desteklemek olduğunu söyleyen TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, 1 milyondan fazla öğrenciyle buluşulduğunu ifade etti.

TEGV’in 24 adet Ateşböceği Öğrenim Birimi bulunduğunu, 21 tanesinin standart özelliklerde, 3 tanesinin ise tematik özel­lik taşıdığını dile getiren Tosyalı, “Her bir ateşböceğimiz bir okul dönemi bo­yunca binden fazla öğrenci ile buluşuyor. Tekirdağ’dan Iğdır’a, Kars’tan Ordu’ya, Van’dan Tarsus’a kadar değişik merkezle­rimizde faaliyette bulunuyor. Yaklaşık 170 bin kilometre kat etmiş durumdalar ve 2 bine yakın okulda faaliyet gösterdiler ve 1 milyondan fazla öğrencimizle buluştular. 1999’daki talihsiz depremden sonra öğre­nimleri kesintiye uğrayan çocuklarımızın acil eğitim sorununa çözüm bulmak üzere üretilmiş bir formül ve o günden beri de­vam ediyor” dedi.

“ÇOCUKLARI SEVİP, ONLARA İNANMALIYIZ”

İAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Program Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer Çapan ise çocuklara inanıp onları sevme­nin önemini vurguladı. Gönüllü öğrencile­rin eğitim alarak çocukları nasıl eğitmeleri gerektiğini öğrendiklerini söyleyen Çapan, “Özellikle dezavantajlı olan okullardaki çocuklar getiriyoruz. Ateşböceği’ne taşı­malı olarak öğrencileri taşımaya devam edeceğiz. Algo, Drama, Hijyen ve bunun üzerine hikayelerin olduğu programlar var. Çocukların bilim ve sanat üzerine de tasa­rımları var” şeklinde konuştu.

Öğrenilen bilgilerin yüzde 80’ine yakın kısmının 8 yaşına kadar öğrenildiğini dile getiren Çapan, sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra kalan hayatımızda da yüzde 20’sini öğreniyoruz. Nezaketten, dengeyle ilgili tasarımlara varana kadar hemen he­men her şeyi çocuklara sunduğunuz fırsat­lar doğrultusunda çeşitlendirebiliyorsunuz. Çocuklara farklı ve değişik mekanlarda öğrenme ortamı yaratırsanız o kadar daha iyi gelişen bireyler oluyorlar ve dünyaya katkıda bulunuyorlar. Gönüllülük eğitimle­ri de bir süreç ve bu eğitimler bitmez, son­suza kadar sürer. Çocukları sevip, onlara inanmak lazım.”

Yorumlar (0)