banner363

banner453

banner454

banner420

Müşteri deneyiminde bağımsız marka elçileri dönemi başlıyor

Champs bağımsız marka elçileri ile ekosisteme getirdiği avantajlarla fark yaratıyor. Dünya dijital dönüşüm hızına ivme kazandırarak büyük bir evrim sürecine girdi. Bu dönemde iş yapış şekillerinden, operasyonel süreçlere kadar alışılan birçok yaklaşım dijital dinamiklere entegre oldu. Teknoloji temelli iş modelleri ve dijital kökenli çalışma stillerinin klasik anlayışın hakimiyetini zayıflattığı bu süreçte Champs, bağımsız marka elçileri ile müşteri deneyiminde fark yaratan bir iş modeli ortaya koyuyor.

İş Dünyası 28.07.2021, 16:10
Müşteri deneyiminde bağımsız marka elçileri dönemi başlıyor

Geleceği referans alan yaklaşımları yeni nesil iş anlayışıyla buluşturan Champs, fiziksel sınırlara bağlı kalmadan, müşteri deneyiminde esnek ekonomi temelli bir ekosistem yaratıyor. Müşteri deneyiminin farklı pozisyonlarında yer alan yetenekli ve deneyimli bağımsız marka elçilerini, müşteri destek ekibi için profesyonellere ulaşmak isteyen markalarla bir araya getiren sistem müşteri deneyimini hem çalışanlar hem iş verenler hem de tüketicilere daha fazla fayda sağlayacak şekilde dönüştürüyor.

Esnek yaşam stilleriyle uyumlu, tüm paydaşların memnuniyetini esas alan sistem

Dünyanın geçirdiği teknolojik kabuk değişimi karşısında müşteri deneyimi adına çok daha sürdürülebilir bir iş modeli ortaya koymak için Champs’i hayata geçirdiklerini söyleyen Champs Kurucu Yöneticisi Mahir Tüzün; “Bizi böyle bir ekosistem yaratmaya iten temel motivasyon, müşteri deneyimini teknolojik gelişmelere rağmen temas ettiği kişilerin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalması oldu. Ayrıca çalışanlar mevcut koşullar sebebiyle aşırı stres altında kalıyor, bu durum işten ayrılmaları ve markaların hedefledikleri müşteri memnuniyetinin tam sağlanmamısıyla sonuçlanıyordu. Bu aşamada Champs olarak esnek yaşam stilleriyle uyumlu, çalışan mutluluğunu ve müşteri memnuniyetini esas alan bir ekosistem geliştirdik. Sistemi diğer platformlardan ayıran birincil argüman, kendi işinin patronu olmak isteyen ve çalışma şart ve koşullarını kendi belirleyen nitelikli bağımsız marka elçileri ile çalışmak” dedi.

Marka elçileri, ekonomilerini kendileri yönetiyor

Champs’in kendi işinin patronu olma fikrinin temelini oluşturan Gig modelli bir sistem olduğuna dikkat çeken Tüzün; “Geleceğin ekonomi modeli olarak kabul edilen Gig, bağımsız marka elçileri için hareket alanı sağlıyor ve özgür bir çalışma anlayışı ortaya koyuyor. Halihazırda bir kurum ya da şirkette yapılan işi, koşullarını bağımsız marka elçilerinin kendilerinin belirlediği biçimde kendi işinin patronu olarak yapabilir hale getiriyor. Bağımsız çalışanlar için Champs, uzaktan çalışma prensibine dayanan, bağımsız marka elçilerinin istedikleri yerden, istedikleri zaman çalışarak daha fazla getiri elde ettikleri ve kendi ekonomilerini yönettikleri bir platform. Champs’te tüm çalışanlar kendi yetkinliklerine ve tercihlerine göre projelerde görev alabilecek, çalışma saatlerini ve koşullarını özgürce belirleyebilecek ve en önemlisi de ürettiklerinin tam karşılığını alabilecek. Bizim bu noktadaki en önemli amacımız bağımsız marka elçileri aracılığıyla fiziksel mekanın sınırlarına ve katı mesai saatlerine bağlı kalmadan iş süreçlerini dijital kanalları aracılığıyla yürütmek” dedi.

Champs Kurucu Yöneticisi Mahir Tüzün

Bağımsız marka elçileri; mobilite, esneklik ve nitelikli iş gücü sunuyor

Bağımsız marka elçileriyle çalışmanın hizmet almak isteyen markalar için de büyük avantaj sağladığını dile getiren Champs Kurucu Yöneticisi Mahir Tüzün; “İş hacminin dönemsel olarak dalgalanması ve beklenmeyen krizlere karşı uygulanan iş sürekliliği planlarının yetersizliği, yüksek çalışan devri ile ortaya çıkan işe alım ve eğitim maliyetleri firmaları, serbest zamanlı çalışanlara yönlendiriyor. Champs ile markalar, iş yükünün yoğunlaştığı dönemlerde bile operasyonel maliyetlerde anlamlı tasarruf sağlıyor. Seçilmiş bağımsız marka elçilerinden yüksek performanslı hizmet alırken, KPI hedeflerine ulaşma ve hesap verebilirlik avantajı kazanıyor. Yüksek verimlilik elde ederken daha az maliyetle kaliteli ve en önemlisi de hızlı hizmet alabiliyorlar” dedi.

Champs’in işe alım süreçlerine hızlı çözümler sunduğuna dikkat çeken Tüzün; titizlikle yapılan değerlendirmeler sayesinde güvenilirlik sorunlarının önüne geçildiğinin ve her şeyin ötesinde, gerektiği gibi yapılan bir işten duyulan memnuniyetin temin edildiğinin altını çizdi.

Yorumlar (0)