banner363

banner453

banner454

banner420

Şanlıurfa’da en fazla cinayet arazi anlaşmazlığından işleniyor

Şanlıurfa’da birkaç gün önce 5 kişinin arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ölmesi, gözleri yaşanan cinayetlerin nedenlerine çevirdi. Şanlıurfa’da yaşanan cinayetlerin nedenleriyle ilgili hazırlanan raporda en fazla kavga ve cinayetin arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Genel 29.12.2020, 12:27
Şanlıurfa’da en fazla cinayet arazi anlaşmazlığından işleniyor

Şanlıurfa’da birkaç gün önce 5 kişinin arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ölmesi, gözleri yaşanan cinayetlerin nedenlerine çevirdi. Şanlıurfa’da yaşanan cinayetlerin nedenleriyle ilgili hazırlanan raporda en fazla kavga ve cinayetin arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Şanlıurfa’da hazırlanan raporda cinayetlerin neden işlendiği araştırıldı. Avukat Halil Öncel tarafından hazırlanan raporda en fazla cinayetin arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği belirtilirken ikinci sırada ise bazılarının çıkış nedeni bile unutulan eskiye dayalı kan davaları olduğu dile getirildi.

Raporda cinayet nedenleri 5 ana başlıkta işlendi. En fazla cinayetin arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlendiğinin belirtildiği raporda ikinci sırada ise kan davaları geliyor. Üçüncü sırada ise alacak verecek meselesi yer alırken dördüncü sırada ise töre nedeniyle işlenen kadın cinayetleri yer aldı. Son sırada ise çeşitli nedenlerle işlenen cinayetler olduğu belirtildi.

Arazi anlaşmazlığının detaylarının da yer aldığı raporda mera ve hazine vasıflı arazilerin paylaşılamamasının en fazla cinayetin işlenmesine neden olduğu aktarıldı. Diğer maddelerde ise mirastan kaynaklı uyuşmazlıklar, müşterek mülkiyetin yaygın olması, hukuki anlamda gayrimenkul davalarının çok uzun sürmesi, kırsal mahallelerde akrabalıkların feodal tarzda olması, toplulaştırmadan kaynaklı uyuşmazlıklar, müstakil mülkiyetin olmaması yer aldı.

Cinayetlerin önlenmesi eğitime bağlı

Cinayetlerin önüne geçilmesi için çözüm yollarının da yer aldığı raporda ilk sırada eğitim oranının yükseltilmesi yer aldı. Silah kullanım oranının azaltılmasının cinayet oranlarını düşüreceği belirtilen raporda cinayetleri önleyebileceği düşünülen mera ile hazine vasıflı arazilerin hukuksal durumunun köylüye anlatılması, toplulaştırmanın hızlıca ama adil bir şekilde ifa edilmesi, işlenen cinayet suçlarına verilen hapis cezasının caydırıcı nitelikte olması, Arazi davalarının mahkemelerde çok uzun sürmemesi için gerekli hukuki düzenlemenin yapılması başlıkları da yer aldı.

Raporun detaylarıyla ilgili açıklama yapan Avukat Halil Öncel, “Maalesef Şanlıurfa’da son dönemlerde arazi anlaşmazlığından kaynaklı cinayetler işlenmektedir. Bu cinayet vakaları hızla artmaktadır. Bir hukukçu olarak genel anlamda şunu görüyoruz ki Şanlıurfa’da işlenen cinayetlerin çoğu arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlenmektedir. Arazi anlaşmazlığın temel nedenleri, toplumsallaştırmadan genel kaynaklı durumlar, kırsal bölgelerde silahlanama oranının yüksek olması, eğitim oranının düşük olması, arazilere ilişkin gayrimenkul davaların uzun sürmesi buna bağlı olarak vatandaşlar kendi haklarını arama yöntemini tercih etmesidir. Mera arazisi ve hazine vasıflı araziler için vatandaşlar arasındaki hakimiyet sorunu da yaşanmaktadır. Son zamanlarda da bu olaylara bağlı olarak cinayetler artmaktadır. Bu sorunların bir an önce çözüme kavuşması için, kadastro çalışmaları, tabulaşma, olaylara bağlı olarak vatandaşa verilen cezanın caydırıcı olması, silahsızlanma kampanyalarının yürütülmesi gerekiyor. Şehrimizin bütün dinamitlerinin genel anlamda STK’lar ve siyasi partilerin bir araya gelerek hadiselerin çözüme kavuşması için çaba sarf etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)