banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Engelli bireylerin işgücüne katılımı desteklenmeli”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak, çalışma hayatında ve sendikal hayatta engelli bireyler ile birlikte üretiyoruz. Tüm engellileri, çalışma hayatına dahil olmaya, sendikalı olmaya ve HAK-İŞ’li olmaya davet ediyoruz” dedi.

Genel 09.05.2022, 12:03
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Engelli bireylerin işgücüne katılımı desteklenmeli”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “HAK-İŞ olarak, çalışma hayatında ve sendikal hayatta engelli bireyler ile birlikte üretiyoruz. Tüm engellileri, çalışma hayatına dahil olmaya, sendikalı olmaya ve HAK-İŞ’li olmaya davet ediyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklama yaptı.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla engelli ve engelli yakını üyelerin ve tüm engellilerin gününü kutlayan Arslan, “HAK-İŞ olarak engelli bireylerin karşılaştığı tüm sorunlara her zaman hassasiyetle yaklaşıyoruz. Engelli bireylerin haklarının geliştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi için toplumun bütün kesimlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Engelli bireylerin topluma bağımsız bir şekilde katılması için kamusal ve sivil toplum odaklı hizmetler geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin işgücüne katılma oranı yüzde 22.1

2011 yılında gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Araştırması’na göre, Türkiye’de en az bir engeli olan nüfusun işgücüne katılma oranının erkeklerde yüzde 35.4, kadınlarda yüzde 12.5, toplamda ise yüzde 22.1 olarak açıklandığının altını çizen Arslan, “HAK-İŞ olarak, engelli bireylerin işgücüne katılımını destekleyecek politikaların sosyal diyalog anlayışıyla geliştirilmesini önemsiyoruz. Söz konusu politikalara yön vermesi açısından engelli bireylere yönelik işgücü verilerinin de güncel olarak paylaşılmasını önem taşımaktadır. İşverenler Engelli Bireyleri İstihdama Kazandırmak İçin Güçlü Bir İrade Ortaya Koymalıdır Ülkemizde engelli çalıştırmakla yükümlü olan işyerlerinde çalışan engelli birey sayısı 2002 yılında kamuda 16 bin 668 kişiyken, 2022 yılında 21 bin 705 bin kişiye yükselmiştir. Özel sektörde ise 2002 yılında 28 bin 953 bin engelli birey istihdamda yer alırken, 2022 yılında toplamda 107 bin 715 kişiye yükselmiştir. Bu veriler ışığında, HAK-İŞ olarak son 20 yılda engelli istihdamındaki artışı olumlu karşılıyoruz. Ancak, ülkemizdeki tüm düzenlemelere ve uygulamalara rağmen istihdam önündeki önemli sorunlardan birisi olan kota açığı sorunu halen devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

Engelli çalıştırmakla yükümlü olan işyerlerinde kota açığının 2022 yılı Ocak sonu itibarıyla kamuda 4 bin 315, özel sektörde ise 21 bin 404 olduğu bilgisini veren Arslan şunları kaydetti:

“Kanuni zorunluluğa rağmen, ülkemizde kota açığı sorunu devamlılığını korumaktadır. HAK-İŞ olarak önceliğimiz ve talebimiz, öncelikle mevcut kota sorunun çözülerek daha fazla engellinin istihdama kazandırılması ve işverenlerin bu konuda güçlü bir irade ortaya koymasıdır. Bunun yanı sıra, kanunen engelli çalıştırmak zorunda olmamasına rağmen işyerlerinde engelli bireyleri istihdam eden işyerlerine de ek teşviklerin verilmesi engelli istihdamını artıracaktır. İŞKUR hizmetlerinden olan aktif işgücü programlarının ve girişimcilik teşviklerinin engelli bireylere yönelik daha aktif bir şekilde kullanılması da engelli bireylerin istihdama katılımı konusunda önemli bir fırsat sunacaktır. Engelli Çalışanları Sendikal Harekete Davet Ediyoruz HAK-İŞ olarak, sendikal hareketin tüm bireyler için destekleyici, koruyucu ve fırsatları ortaya çıkaran önemli bir fonksiyonu olduğunu düşünüyoruz. Sendikal hareketin bu özellikleri şüphesiz engelli çalışanlar için daha da önemli bir hale gelmektedir.

HAK-İŞ olarak, toplu iş sözleşmelerine engellilerin haklarını geliştirecek maddeler ekliyor ve uyguluyoruz. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız ile birlikte güçlü bir irade ortaya koyarak sendikal faaliyetlerimizi engelli bireyler için de geliştirme gayretindeyiz. HAK-İŞ olarak, çalışma hayatında ve sendikal hayatta engelli bireyler ile birlikte üretiyoruz. Emeğin engellisi olmadığını vurgulamak istiyoruz. Tüm engellileri, çalışma hayatına dahil olmaya, sendikalı olmaya ve HAK-İŞ’li olmaya davet ediyoruz Engelli Bireylerin Karar Mercilerinde Etkin Olmalarını İstiyoruz HAK-İŞ olarak, engellilerin üst karar mekanizmalarında, siyasette, bürokraside, sınav komisyonlarında yer almasının ve aktif olmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Engel durumu, bireylerin bu yapılarda bulunmasını önlemediği gibi, başarılı çalışmalara imza atacaklarını düşünüyoruz. Söz konusu bu yapılardaki gerek hukuki gerek idari sorunların sosyal diyalog ve işbirliği ile düzenlenmesini talep ediyoruz.”

Yorumlar (0)