banner596

Çocuk romatolojisi Medical Point Gaziantep’te

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk yan dal branşlarından olan ve hizmetleriyle öne çıkan Çocuk Romatolojisi Kliniği Gaziantep ve bölge halkına şifa dağıtıyor.

GAZİANTEP 07.10.2022, 15:35
Çocuk romatolojisi Medical Point Gaziantep’te

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk yan dal branşlarından olan ve hizmetleriyle öne çıkan Çocuk Romatolojisi Kliniği Gaziantep ve bölge halkına şifa dağıtıyor.

Çocuk Romatolojisi Kliniği’nde ailevi Akdeniz ateşi, juvenil idiyopatik artrit, PFAPA,vaskülit, gibi romatizma hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi yapılıyor. Hastanenin Çocuk Romatolojisi Uzmanı Gülçin Otar Yener, hastalık ile ilgili verdiği bilgide, ülkede en sık görülen hastalıkların ailevi Akdeniz ateşi, periyodik ateş-aftöz stomatit-farenjit ve servikal lenfadenit (PFAPA) ve juvenil idyopatik artrit olduğunu belirtti. Yine romatizmal hastalıkların içinde olan otoinflamatuar hastalıklar, sistemik lupus eritematosus, Henoch Schönlein purpurası, poliarteritis nodosa ve Takayasu arteritinin çocuklarda görülen diğer romatizmal hastalıklar olduğunun altını çizdi. Bu hastalıklarda tanı konulmasında gecikme, tedavi ve izlemdeki yetersizlikler ve yanlış tedavilerin kalıcı eklem bozuklukları, böbrek yetersizliği, körlük, yaşam kalitesinde bozulma ve ölüme neden olduğunu belirtti.Bu sorunların hem aileye ve erişkin hayatta çocuğa manevi yük hem de devlete ciddi maddi yüke yol açtığını belirten Uzm. Dr. Gülçin Otar Yener, bu hastalıkların dikkatli ve sürekli tedavi edilmediğinde kalıcı ve sakatlık bırakıcı eklem değişikliklerine yol açabildiği konusunda uyarıda bulundu.

Çocukluk çağı romatizmal hastalıkları hakkında açıklama yapan Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Romatolojisi Uzmanı Gülçin Otar Yener sözlerine şöyle devam etti.

’’Ailesel akdeniz Ateşi; çocukluk çağında başlayan tekrarlayan, birbirine benzeyen, nedeni bulunamayan, yüksek ateşe eşlik eden karın ağrısı ve/veya göğüs ağrısı ve/veya eklem ağrısı ve şişlik atakları olur. Atak sıklıkları aylık periyodlar halinde olur. Atak sırasında bakılan kanda CRP gibi iltihap belirteçlerinde belirgin yükseklik olur. Bu ataklar 3-4 günde düzelir. Genetik bir hastalık olup ailede benzer öyküde kişiler olabilir. Jüvenil idiyopatik artrit; çocukluk çağında görülen kronik romatizma hastalığıdır. 6 haftayı aşan nedeni bilinmeyen, eklemden şişlik, ağrı, hareket kısıtlılığı ile birlikte özellikle sabahları yataktan kalkmada güçlük, topallama şeklinde görülür. Ayrıca bel ağrısı, topuk ağrısı ve gözde üveit gibi bulgular da olabilir. Sistemik tipinde ise eklem şişliği yanı sıra beraberinde uzamış yüksek ateşle birlikte eşlik eden gövdedeki döküntü, kalp zarında sıvı toplanmasıyla birlikte görülebilir. Periyodik ateş-aftöz stomatit-farenjit ve servikal lenfadenit (PFAPA) Ateş 2-8 hafta aralıklarıyla olup eşlik eden boğazda kriptik tonsillit, ağız içinde aft şeklinde yaralar, boyunda lenf bezlerinin şişmesi şeklindedir.Ateş olmadığı dönemde şikayet olmaz. Ateş döneminde CRP gibi iltihap belirteçlerinde yükseklik olur. Büyüme ağrısı; 3-8 yaşları arasında çocukta akşama doğru aktivite sonrası bacaklarda ağrılar ortaya çıkabilir. Eklemde şişlik yoktur. Çocuğun ateş, deri döküntüsü, gece terlemesi, halsizlik gibi yakınmaları yoktur. Akşam bacaklarını ovunca veya basit bir ağrı kesiciyle geçer. Uykudan uyandıracak kadar şiddetli değildir. Ancak öncesinde mutlaka sistemik muayene, görüntüleme ve kan tetkikleri ile duruma göre değerlendirilmeli diğer nedenler mutlaka ekarte edilmelidir’’ dedi.

Yorumlar (0)