banner528

banner549

banner547

21.10.2020, 15:31 107

Forwarder hizmetleri

Lojistik, ulusal ve uluslararası alanda, mal ve hizmetlerin müşterilere en güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlayan bir süreçtir. Bu nedenle lojistik hizmetler, işletmelerin varlığını devam ettirebilmeleri ve gelişme hızını artırmaları açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Mal ve hizmetin istenilen zamanda istenilen yerde müşteriye teslim edilmesi işletmeler için önemli bir maliyet alanı oluşturmaktadır. Uluslararası rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmeler ise bu mali külfeti göz önünde bulundurup dış kaynak kullanımına giderek Freight Forwarder işletmelerinden yararlanmaktadır.

Freight Forwarder kavramı Türkçe’de “taşıma işleri organizatörü” olarak ifade edilmektedir. Daha geniş bir ifadeyle malların, bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlayan, bunun içinde denizyolu, demiryolu, karayolu ve havayolu taşıma türlerinden bir ya da bir kaçını konbine olarak kullanan, yüklerin depolanması, ambalajlanması, gümrüklenmesi ve sigortalanması gibi faaliyetleri gerçekleştiren organizasyonlardır.

Müşteriler adına lojistik faaliyetleri organize eden Freight Forwarder işletmeler, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayarak maliyetleri minimize etmekle beraber oluşabilecek olumsuz durumlara karşı daha hızlı ve daha etkili çözümler üretme noktasında da önemli bir avantaj sağlamaktadır. Freight Forwarder’lar, müşteri adına taşıma işlemini gerçekleştiren ve taşıyıcı ile arasında aracılık eden, bunun karşılığında belirli bir komisyon alan taraftır. Bu tanımlardan yola çıkarak Freight Forwarder işletmelerin dış ticaret ve lojistik alanında taşımacılık faaliyetlerini destekleyici uzman aracı işletmeler olduğunu söyleyebiliriz.

Temel görevi, yüklerin taşıma sözleşmesine uygun olarak varış noktasına en güvenli ve en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak olan Freight Forwarder’ların faaliyet alanları oldukça geniştir. Bu faaliyetleri, taşıma yöntemi ve taşıma türlerinin belirlenmesi, sözleşmenin yapılması, yasal mevzuat hakkında danışmanlık, gümrükleme, sigortacılık, paketleme, ambalajlama, elleçleme ve ayrıştırma, dağıtım, pazarlama, stok ve envanter yönetimi, müşteri ilişkileri, bankacılık, aktarma faaliyetleri gibi sıralamak mümkündür.

Rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler bir taraftan maliyetleri düşürmeyi hedeflerken diğer taraftan esnek işletme yapısına sahip olabilmek için Freight Forwarder kullanımına gitmektedir. Bunların yanı sıra lojistik operasyonlarda kaliteyi yükseltmek, müşteri beklentilerini karşılayabilmek, kaynak oluşturmak, geri dönüşüm maliyetlerinden kurtulmak, teknolojik gelişmelerden daha çok yararlanmak, talepteki dalgalanmalara hazırlıklı olabilmek gibi birçok sebep Freight Forwarder işletmelerin tercih edilmesini sağlamaktadır.

Freight Forwarder işletmeler, faaliyette bulundukları alanlarda uzmanlaşma derecelerine göre ulaştırma temelli işletmeler, depolama/dağıtım temelli işletmeler, taşıyıcı temelli işletmeler, bilgi temelli işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır. Ulaştırma temelli işletmelerin bir kısmı kendi faaliyetleri dışında kalan faaliyetleri başka Freight Forwarder işletmelerden sağlayan, öz kaynakları bulunmayan işletmelerdir. Diğer kısmı ise faaliyet alanlarındaki bütün hizmetleri kendi öz kaynaklarından sağlayan işletmelerdir. Depolama/ Dağıtım temelli işletmeler, depolama ve dağıtım alanında faaliyette bulunan işletmelerin faaliyet alanlarını geliştirerek çıkış lojistiği kısmında faaliyet gösteren işletmelerdir. Taşıyıcı temelli işletmeler, yüklerin maliyet kontrolünü sağlayan, fiyatlandırma, denetleme gibi lojistik faaliyetleri doğru planlayıp yürütülmesini sağlayan işletmelerdir. Bilgi temelli işletmeler ise lojistik faaliyetlerde teknolojik gelişmelerden faydalanarak bilişim tabanlı uygulamalar üreten işletmelerdir.

Yorumlar (0)