banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2020 Yılı Finansal Verilerine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Türkiye’nin kamu sermayesi ile kurulan ilk katılım finans kurumu olan Ziraat Katılım, sektörün öncü katılım finans kurumu vizyonu ile hızlı büyümesini 2020 yılında da sürdürerek yılı yüksek ve sağlıklı performans ile tamamladı.

Ekonomi 23.02.2021, 13:09
6
Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 2020 Yılı Finansal Verilerine İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Reel Sektöre Desteğimiz Artarak Devam Ediyor

2020 yıl sonu verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: “Covid-19 salgınının etkisiyle küresel çapta ekonomik aktivitelerin sekteye uğradığı, üretim, dağıtım ve turizm gibi birçok sektörün olumsuz etkilendiği ve piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkilerinin hissedildiği 2020 yılında, Ziraat Katılım, doğru yapılandırılmış stratejisi, esnek iş modeli ve güçlü mali yapısı ile hedeflerine ulaşmıştır. Bankamız 2020 yıl sonu itibarıyla toplam aktiflerini bir önceki yıl sonuna göre %65 artırarak 60,2 milyar TL bilanço büyüklüğüne ulaşmıştır. Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün icrası sonucunda, 2020 yılını başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

2020 yıl sonu itibarıyla bankamızın kullandırdığı nakdi fonlar, bir önceki yıl sonuna göre %46 artarak 42,2 milyar TL’ye, gayri nakdi fonlar ise %40’lık büyüme ile 16 milyar TL’ye ulaşmış olup ülkemiz ekonomisine sağlanan destek toplam 58,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu süreçte, ekonomimizin can damarı konumundaki KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz artarak devam etmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla toplanan fonlar, önceki yıla göre %82 oranında artarak 46,3 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır” dedi.

Aktif kalitemizi korumaya büyük önem veriyoruz.

Ziraat Katılım olarak, aktif kalitesini korumayı ve geliştirmeyi öngören bir büyüme stratejisini benimsediklerini belirten Özdemir “Banka’nın tahsis ve fon kullandırım süreçleri ile erken uyarı ve risk izleme alt yapısı bu doğrultuda sürekli olarak geliştirilmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve müşteri odaklılık stratejilerimiz doğrultusunda, 2020 yılında kullandırılan fonlar hızlı büyümesini sürdürmüştür. Risk yönetimi politikalarının icra edildiği bu dönemde, takipteki alacaklar rasyosu sektör ortalamasının oldukça altında kalarak %2,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılında Ziraat Katılım’ın sermaye yeterlilik rasyosu ise %14,7 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Kira sertifikası ihracımız 25,6 milyar TL’ye ulaştı.

Ziraat Katılım’ın 2020 yılında toplamda 12,6 milyar TL’ye ulaşan 23 adet kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladığını açıklayan Özdemir: “Kaynak yapısını zenginleştirme stratejisinin bir parçası olarak sermaye piyasalarında aktif rol alan Ziraat Katılım, iştirakleri Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ve ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ile yerel piyasada TL cinsinden kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere SPK’dan 12 milyar TL kira sertifikası ihraç tavanı onayı almıştır. Bu çerçevede, Bankamız kurulduğu tarihten 2020 yılsonuna kadar değişik tutarlı tertipler halinde 25,6 milyar TL’lik ihraç gerçekleştirmiştir” dedi.

2020 yılında, insan kaynağımızı yeni katılımlarla daha da zenginleştirdik.

2020 yılı içerisinde yurt dışındaki ilk şubeyi açtıklarını ve toplamda 105 şubeye ulaştıklarını ifade eden Özdemir: “Bankamız 2020 yılında, en değerli varlığı insan kaynağını yeni katılımlarla geliştirmiştir. Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, reel ekonomiye katkımızı artırmak üzere özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.

Katılım finans sistemini yaygınlaştırma misyonumuza sıkıca bağlı kalarak, projelerimize kararlılıkla devam ederken, nihai hedefimiz Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmek ve sürdürülebilir kalkınmayı çok yönlü desteklemektir.

Daha yüksek hedeflere ulaşma kararlılığıyla bu yolda bizimle yürüyen ve başarılı performansımızda katkısı olan, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza şahsım ve Ziraat Katılım yönetim ekibi adına teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)