banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Emine Erdoğan: "Sıfır atık bilincini yaygınlaştıracak tüm girişimlerin yanında olacağım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Zirvesi 2021’e gönderdiği video mesajda, "Dünya bir bütün. Biz, insanoğlu da onun emanetçisiyiz. Yüksek bir çevre ahlakıyla onu korumalı, emaneti eksiksiz teslim etmek için etkin çevre politikaları geliştirmeli ve uygulamalıyız. Sıfır atık bilincini yaygınlaştıracak tüm girişimlerin yanında olacağım" dedi.

Çevre 15.10.2021, 13:40
Emine Erdoğan: "Sıfır atık bilincini yaygınlaştıracak tüm girişimlerin yanında olacağım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Zirvesi 2021’e gönderdiği video mesajda, "Dünya bir bütün. Biz, insanoğlu da onun emanetçisiyiz. Yüksek bir çevre ahlakıyla onu korumalı, emaneti eksiksiz teslim etmek için etkin çevre politikaları geliştirmeli ve uygulamalıyız. Sıfır atık bilincini yaygınlaştıracak tüm girişimlerin yanında olacağım" dedi.

Emine Erdoğan, çevrim içi düzenlenen "Sıfır Atık Zirvesi 2021"e video mesaj gönderdi.

Erdoğan, 2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne dikkat çekerek, "Tabiatın sessiz çığlığını geniş kitlelere duyurma çabasıydı. Ne yazık ki aradan geçen 4 yılda bu çığlık daha çok duyulur oldu. Orman yangınlarından sellere, iklim değişikliğinin can yakıcı sonuçlarıyla daha çok karşılaşır olduk. Geçtiğimiz ay nice insanımızı, ormanlarımızı ve canlılarımızı kaybettik. Yüreğimiz, ciğerlerimiz yandı" diye konuştu.

Ortak bir çevre bilinci oluşturmanın önemine dikkat çeken Erdoğan, zirveye katılan iş insanlarının, sivil toplum temsilcilerinin, çevre ve iklim krizi farkındalığını yükseltecek gayretler içinde olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, dünyada şehir nüfusunun hızlı şekilde artığını, Dünya Bankası raporuna göre 1950’den bu yana 4 kat artış olduğunu ve şehirlerin dünyadaki enerji tüketiminin yüzde 75’inden, sera gazı emisyonlarının yüzde 70’inden sorumlu olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede BM Habitat Girişimi, enerji talebinin ana merkezini teşkil eden şehirleri ’sıfıra yarış’ kampanyasına davet ediyor. Gerek şehirlerin tasarımında gerekse ulaşım, malzeme verimliliği, atık yönetimi gibi alanlarda tedbirler öneriyor. Böylece karbon ayak izinin azaltılması ile küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecenin altında tutulması hedefleniyor. Yatırımcılar ve işletmelere bu noktada büyük görevler düşüyor. Sıfır atık yaklaşımını, kurum kültürünün bir parçası haline getirmek, bu işin özünü teşkil ediyor. Çünkü sürdürülebilir kalkınma, ancak atıkların kontrolü ile mümkündür."

"Sıfır atık bilincini yaygınlaştıracak tüm girişimlerin yanında olacağım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Ne yazık ki küresel ısınma, sadece insan yaşamını değil, bütün ekosistemi etkilemekte, tabiatın dengesini bozmaktadır. Birçok canlı türü yok olmakta, emanet aldığımız dünya, çocuklarımıza eksilerek kalmaktadır. Dünyanın eksilen mukimlerinden birinin, mesela Kauai kuşunun 1987’de kaydedilen son sesini dinlediğimde, gerçekten çok üzülmüştüm. Havai adalarında yaşayan bu endemik kuş türü, dişi ve erkeklerin birbirine söyledikleri şarkılarla meşhurdu. Fakat 87 yılından sonra bir daha rastlanmayan bu ses, yeryüzünün en acıklı melodisi olarak kayda geçti. Nesli tükenen son erkek kuşun, dişisine seslenişi cevapsız kalmıştı. Yaşadıkları bölgede insan yoğunluğunun artmasıyla ekosistem bozulmuş ve küresel ısınmanın da tesiriyle, bir tür daha maalesef yok olmuştu. Dünya bir bütün. Biz insanoğlu da onun emanetçisiyiz. Yüksek bir çevre ahlakıyla onu korumalı, emaneti eksiksiz teslim etmek için etkin çevre politikaları geliştirmeli ve uygulamalıyız."

Bu konuda iş insanlarının öncü rolünün, sivil toplum temsilcilerinin proaktif yaklaşımının daim olmasını temenni eden Erdoğan, sıfır atık bilincini yaygınlaştıracak tüm girişimlerin yanında olacağını ifade etti.

Yorumlar (0)