banner181

‘Pazar Kanunu’ 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi, uygulama için yönetmelik beklenecek

12 Mart 2012 Pazartesi 12:01
Bu haber 1464 kez okundu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanması için gereken yönetmeliğin...

‘Pazar Kanunu' 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi, uygulama için yönetmelik beklenecek
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanması için gereken yönetmeliğin henüz hazırlanmadığını açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan '15 Mart’tan itibaren sokak ve caddelerde kurulan pazar yerlerinin kapatılacağı ve buralarda artık pazar kurulamayacağı’ yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. 1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da ‘toptancı hallerinin yanı sıra pazar yerlerinin de çağdaş bir sisteme kavuşturulması ve işletilmesine yönelik düzenlemelere yer verildiği, bu düzenlemelerle, ilk defa pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin hükümlerin’ yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi: "5957 sayılı Kanunun pazar yerlerini düzenleyen ilgili maddesinde, semt ve üretici pazarlarının kurulması ve kapatılmasına, işleyiş, yönetim ve denetimine, üretici ve pazarcılarda aranılacak niteliklere, bunların çalışmalarına, yapacakları satışlara, haklarına, uymakla yükümlü bulundukları kurallara ve faaliyetlerinin yürütülmesine dair diğer hususlara ilişkin usul ve esasların ilgili bakanlıkların uygun görüşleri alınarak çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir."

        İlgili kanunun geçici maddesinde söz konusu yönetmeliğin, kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 6 ay içinde yürürlüğe konulacağına vurgu yapılan bakanlık açıklamasında, şu görüşler dile getirildi: "Bakanlığımızca hazırlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik Taslağı 10 Şubat 2011 tarihi itibarıyla 43 kurum ve kuruluşun görüşüne açılmış ve aynı zamanda icticaret.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Görüşe açıldığı tarih itibariyle de basının gündeminde geniş yer bulan Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüşler Kasım 2011 tarihi itibariyle büyük ölçüde alınmıştır. Gelen görüşler doğrultusunda son şekli verilmek üzere olan anılan yönetmelik taslağının tamamlanması için ülke genelinde yürütülen Hal Kanunu Eğitim Toplantılarının bitmesi beklenmektedir. Söz konusu eğitim toplantılarında uygulamaya ilişkin olarak alınan öneri ve eleştiriler yönetmelik çalışmalarında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, tamamen Bakanlığımız sorumluluğunda hazırlanmış bulunan pazar yerlerine ilişkin yönetmeliğin 15 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi gibi bir durum söz konusu değildir."

        Mevcut Pazar yerlerinden hem esnafların hem de türeticilerin şikayetçi olduğuna işaret edilen açıklada "5957 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, pazar yerleri her belediyenin kendi belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde kurulup işletiliyordu. Bu durum ülkedeki pazar yerlerinin kurulup işletilmesinde bir standardın oluşamamasına neden oluyordu. Bu durum sokak aralarında yeterli alt yapı koşullarına sahip olmayan pazar yerlerinin doğmasına sebep oluyordu. Hali hazırdaki pazar yerlerine ilişkin bu yapılanmadan, hem söz konusu pazar yerlerinde satış yapmakta olan pazarcı esnafının, hem de bu yerlerden alış veriş yapan tüketicilerin memnun değildir. Söz konusu kanuna dayanarak hazırlanan yönetmelik taslağında, ülkenin geleneksel alış veriş merkezleri olan pazar yerlerinde sebze ve meyveler ile belediyece izin verilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik ticaretin; kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Tüketicilere çağdaş, nitelikli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilme imkanını sunmak amacıyla bu yerlerin taşıması gereken asgari alt yapı özellikleri belirlenmiştir. Yönetmeliğin yayınlanmasından sonra, kurulacak pazar yerlerinde tespit edilen bu asgari şartların aranması ve mevcut pazar yerlerinin de bu asgari şartları sağlayabilmesine yönelik bir geçiş döneminin öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.
Anahtar Kelimeler
banner193

Yorum Gönder