banner181

TÜRKİYE YATIRIM YAPILABİLİR ÜLKELER ARASINDA

14 Şubat 2012 Salı 17:06
Bu haber 2518 kez okundu

Avrupalı şirketlerin ödeme zorluğu yüzde 28 arttı, italya ve ispanya’daki kırılma diğer avrupa ülkelerinde ticari hayatı olumsuz etkiliyor. Ticari alacak sigortasında dünya lideri olan coface, her üç ayda bir 156 ülkedeki ticari işletmelerin ödeme alışkanlıkları ve ülkenin ekonomik, finansal ve politik görünümüne dayanarak hazırladığı ‘ülke riskleri değerlendirmesi’nin 2011 yılı son dönem sonuçlarını açıkladı. A1, a2, a3, a4, b, c ve d olmak üzere yedi seviyeden oluşan değerlendirmede 2012 yılına yönelik beklentiler de analiz edildi.

TÜRKİYE YATIRIM YAPILABİLİR ÜLKELER ARASINDA
66 ülkede 6400 çalışanı ile dünya genelindeki şirketlere ticari alacak yönetimi ile ilgili çözümler sunan, 2010 yılında 1.6 milyar euro tutarında konsolide ciro rakamı bildiren Coface Grubu, ‘Ülke Riskleri Değerlendirmesi’ araştırmasının sonuçlarını Paris’te düzenlenen 16. Ülke Riski Konferansı’nda açıkladı. Şirketlerin ödeme alışkanlıkları konusundaki bilgisine ve 250 uzmanın analizine dayanarak 156 ülkenin ülke riskini değerlendiren Coface, 2011 yılında ülkelerdeki ticari ödeme gücüne bağlı riskleri ortaya koyarken, 2012 yılına yönelik beklenti ve tahminlerini de kamuoyunun bilgisine sundu.

Avrupa ekonomisi yüzde 0.1 daralacak, ABD yüzde 1.6 büyüyecek
Ülke Riski Konferansı’nda açıklanan sonuçlara göre Euro bölgesinin merkez üssü olduğu mevcut kriz sistemsel yapısı itibariyle AB ülkeleri için sıkıntı yaratmaya devam edecek. Buna göre 2012 yılında, Avrupa ekonomisi %0.1 oranında daralacak. Buna karşın ABD’deki büyüme oranının %1.6 artarak istikrar kazanması bekleniyor. 2012’de toparlanma sinyali ise yüzde 1.8 artış beklenen Japonya ekonomisinden gelecek. Coface’ın raporuna göre; genel olarak gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin 2012 yılında %1.1 oranında olması bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin 2011 yılı ile kıyaslandığında GSYİH’de (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) 0.6 puanlık bir düşüş ile %5.1’lik bir büyüme oranı yakalaması tahmin ediliyor. 2012’de gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinin, gerek ticari bankacılık gerekse dış bankacılık kredi kanalları yoluyla Euro krizinin etkisine en çok maruz kalan bölgeler olması bekleniyor. 

Avrupa’daki sistemsel kriz şirketlerin ekonomik saygınlığını etkiledi
Coface Ülke Riskleri Raporu’na göre; Avrupa'da yaşanan sistemsel kriz ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan politik riskler, şirketlerin ekonomik saygınlığını önemli ölçüde etkiledi. Ülkelerdeki şirketlerin ticari işlemleri çerçevesinde ödeme temerrütlerinin ortalama düzeyini ölçen Coface, özellikle Euro bölgesindeki krizin şirketlerin ödeme gücünü belirgin biçimde etkilediğini açıkladı. 2009 yılının ikinci yarısından 2011 yılının ilk yarısına kadar olan dönemde, dünya ekonomisinin kısa bir dinlenme sürecine girdiğinin belirtildiği raporda; dünya genelindeki durumun Euro bölgesindeki krizin kötüleşmesi ile beraber 2011 yazından itibaren daha da kötüye gittiğine dikkat çekildi.  Ortalama olarak şirketlerin ekonomik saygınlığının giderek düştüğünün ve böylece krizin yeni bir yön aldığının altı çizilen raporda; özellikle İtalya’nın durgunluk dönemine girmesi ile beraber dünya genelinde durumun daha kritik bir hal aldığı vurgulandı.

Euro Bölgesi’ndeki şirketlerin ödenmemiş borç oranı yüzde 28 arttı
Ödenmemiş borçlarda görülen ciddi artış ile birlikte 2011 yılının ikinci yarısında şirketlerin ödeme alışkanlıklarında belirgin bir kırılma olduğunu belirten Coface, genel olarak 2011 yılında Euro bölgesindeki şirketler için ödenemeyen borçlarla ilgili %28 gibi göze çarpan bir artış olduğunu açıkladı. Coface’ın raporunda, ödeme ile ilgili olaylarda dünya genelinde %19’luk bir artış kaydedildiği de belirtildi. Coface, aynı zamanda artan finansal bağımlılık ve Avrupa Birliği’ndeki ve Birliğin dışındaki bankaların Avrupa ülkelerinin borçlarına maruz kalması nedeniyle, durumun 2008 yılında yaşanan şoktan farklı görüldüğünü açıkladı. 

Coface Yönetim Kurulu Başkanı François David, kurumların krize hızlı tepki vermemesi nedeniyle, finansal piyasalardaki olumsuz tahminlerin, reel ekonominin oyuncularında güvensizliğe neden olduğunu belirtti.  Ayrıca, bu dönemde çok daha başarılı yönetilmelerine karşın, bu krizin etkilerini en çok şirketlerin hissedeceğini, 2012 yılında Avrupa’da ciddi oranda daha zayıf olan büyümenin, kredi olanaklarının tükenmesi ile birleşince, şirketlerin kredi riskini büyük ölçüde etkileyebileceğinin altını çizdi.

İtalya ve İspanya’nın ticari risk notu bir kademe düştü
16. Ülke Riski Konferansı’nda açıklanan sonuçlara göre; Avrupa Bölgesi’nde giderek daha kritik hal alan durum nedeniyle Coface’ın İtalya ve İspanya'ya ilişkin değerlendirmesini bir kademe düşürerek A4’e getirdiği duyuruldu. Raporda; İtalya’nın yüksek kamu borcu nedeniyle, İspanya ise özel sektörünün borç seviyesi nedeniyle savunmasız kaldığına dikkat çekildi. Güney Avrupa’nın iki ekonomik güç merkezinin 2012 yılında faaliyetlerinde bir daralma yaşanacağı belirtilen raporda, Coface’ın 2011 yılının başından bu yana iki ülkenin şirketlerinde ödeme ile ilgili olaylarda %50’lik bir artış yaşandığını gözlemlediği kaydedildi. 

Avrupa’daki talep daralması gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinde kırılganlığı artıracak
Gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinin, en çok Euro bölgesindeki talep daralmasından ve finansman hareketlerinden etkileneceği belirtilen raporda, Euro bölgesindeki ülke borçlarına maruz kalan Batı Avrupa bankalarının, kendi şubelerine verdikleri desteği azaltmak zorunda kalacakları ve bu durumun şirketlere verilen kredi olanaklarını etkileyeceği tahmininde bulunuldu. Coface, açık ekonomilerdeki büyümenin 2011 yılında %4.1 seviyesinden 2012 yılında %2 seviyesine yarı yarıya düşeceği öngördüğünü belirtti.

Politik riskler gelişmekte olan ülkelerde ticari riski artırdı
2011 yılında Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki politik çalkantı dalgasının, gelişmekte olan ekonomilerde politik risklerin geri döndüğünü bildiren bir dönüm noktası olduğu ifade edilen Coface Raporu’nda, 2011 yılında politik riskler nedeniyle birçok ödememe durumunun kaydedildiği açıklandı.

Ayrıca rejim değişiklikleri dalgasının, gelişmekte olan ülkelerde, kurumları değiştirme isteğinde artışa neden olarak gösterilebileceği vurgulandı. Coface raporuna göre bu durum, filizlenen bir orta sınıf ile sosyal ve kültürel değişikliklerin (internet erişimi, azalan doğum oranı, seyahat) desteklediği derin ekonomik ve politik çöküşü yansıtıyor. Raporda ayrıca gelişmekte olan demokrasilerdeki çöküşün tıpkı Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi daha büyük suç oranlarını ortaya çıkardığına dikkat çekildi. Raporda; bazı gelişmekte olan ülkelerde ülkeyi yönetme sorumluluğunu taşıyan kişilerin kendi nüfuslarının artan ısrarcı beklentilerini artık karşılayamadıkları, bu nedenle de otoriter devletlerde rejim değişiklikleri yaşandığı vurgulandı.

Raporda; Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinde mevcut politik dönüşüm sürecinin, ülke riski değerlendirmelerine de olumsuz yansımaları olduğuna dikkat çekildi. Örneğin kamu finansmanı ve döviz hesapları açısından baskı yaşayan Mısır’ın notu, 2012 yılındaki politik durum belirsizliği nedeniyle C’ye düşürüldü. Notu D’ye düşürülen Suriye’de ise, uluslararası yaptırımların ekonomik büyümeyi ve kamu maliyesini olumsuz bir şekilde etkileyecek olan son derece gergin bir durum yaşandığına dikkat çekildi. Coface, sorunlu yönetiminin ülkedeki işletmelerin borçlarını ödeyememesi açısından temel bir risk faktörü olduğunu gözlemlediği Nijerya ile ilgili daha önce D olarak belirlediği pozitif gözlemini de kaldırmaya karar verdiğini açıkladı.


“Belkıs Alpergun: Türkiye’nin notu yatırım yapılabilir seviyeyi ifade eden A4’te”
Artık reel sektörün krizi haline gelen bu ortamda Coface olarak ticari alacak sigortası yaptıkları ve ticaretin içerisinde gerçek ticari yaşamı değerlendirdikleri için, risk ölçümlerini, piyasa hareketlerini önceden görerek yapabildiklerini belirten Coface Türkiye Genel Müdürü Belkıs Alpergun, 2012 yılı için kötümser olmadıklarını ancak Coface’ın 2008-2009 global krizin etkilerini hızla atlatıp iyileşen Türkiye’nin notunu çok daha önce, 2010 Eylül döneminde A4 seviyesine yükselttiğini hatırlattı.  Coface’ın son değerlendirmesinde de Türkiye’nin notunun A4 olarak belirlendiğini belirten Alpergun, “Ticari borçların ödenmesi, ticari ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi noktasında Türkiye, iş yapmak isteyenleri cesaretlendirecek bir profil çiziyor” dedi. Alpergun, Coface ülke riskleri konferansında “Türkiye bir model mi?” irdelemesinin de yapıldığını belirtti. Türkiye’nin ihracatının hala %46’sını Euro Bölgesi’ne yaptığına ve ticari alacaklarını tahsil edememe riskine tahammülü olmadığına dikkat çeken Coface Türkiye Genel Müdürü Belkıs Alpergun, “Bu nedenle açık hesapta güvenli ticareti sağlayan araçları doğru kullanmanın önemi giderek artıyor” diyerek şöyle devam etti: “Coface olarak biz olumlu düşünüyoruz. 2012’nin ilk çeyreğinde, döviz borcu olanlar ve alım satım yapan şirketler Türk Lirası’nın değer kaybından etkileniyorlar. Bu durumun 2012’nin ikinci yarısında düzeleceğini öngörüyoruz. Enflasyon düşecek; TL, euro ve dolar karşısında değer kazanmaya başlayacak, faizler tek haneli rakamlara gerileyecek ve cari açık açısından da daha olumlu bir yıl olacak. Büyüme 3.5 civarında, bütçenin ise yaklaşık GSMH’nin %2’si olacağını söyleyebiliriz.” Cari açığı kökten önleyici önlemlerin alınması gerektiğini, bu yönde adımlar atılmaya başlandığını ifade eden Alpergun, akılcı üretimin teşvik edildiği kalıcı sistemlerin getirilmesinin önemini vurguladı.

Avrupa @Rating İş ortamı notu
Lüksemburg A1 A2
Norveç A1 A1
İsveç A1 A1
İsviçre A1 A1
Avusturya A2 A1

Belçika
A2 A1
Çek Cumhuriyeti A2 A2
Danimarka A2 A1
Finlandiya A2 A1
Fransa A2 A1
Almanya A2 A1
Malta A2 A2

Hollanda
A2 A1
Slovenya A2 A2
Estonya A3 A2
Polonya A3 A2

Slovakya
A3 A2

İngiltere
A3 A1
İzlanda A4 A1
İrlanda A4 A1
İtalya A4 A2

Litvanya
A4 A2
Portekiz A4 A2
İspanya A4 A1
Türkiye A4 A4
Bulgaristan B A4
Hırvatistan B A3
Kıbrıs B A3
Macaristan B A2
Kazakistan B B
Latviya B A3
Romanya B A4
Rusya B B
Arnavutluk C C
Ermenistan C C
Azerbaycan C C
Gürcistan C C
Yunanistan C A3
Makedonya C C
Montenegro C C
Sırbistan C C
Belarus D D
Bosna Hersek D C
Kırgızistan D D
Moldova D C
Tacikistan D D
Türkmenistan D D

Ukrayna
D C
Özbekistan D DBİLGİ NOTU

COFACE;
* 1946 yılında kuruldu.
* BPCE (Banque Populaire & Caisse d’Epargne)'nin ortaklığındaki, toplam sermayesi 12.7 Milyar € olan Natixis Bank’a bağlı uluslararası bir kuruluş.
* Fitch Ratings tarafından AA-, Moody’s tarafından da A2 olarak derecelendirildi.
Hizmetleri 
* Yurt içi ve ihracat kredi sigortası
* Kredi bilgileri ve şirket derecelendirme hizmetleri
* Alacak yönetimi ve tahsilat hizmetleri
* 66 ülkede doğrudan, toplam 165 ülkede 130.000 müşterisine, yaklaşık 6.600 çalışanı ile doğrudan hizmet veriyor.
* 100 ülkede ise, kredi derecelendirme ve bilgilendirme konusundaki çalışmalarını, 1992 yılında kurulan CreditAlliance bilgi ağı iş   ortakları ile sürdürüyor.
* CreditAlliance bilgi ağı içerisinde kredi sigortası, kredi bilgilendirme ve kredi yönetimi konularında dünya çapında hizmetler sunarak, küresel iş ortakları arasında güvenli ticaretin oluşmasını kolaylaştırıyor.
* CreditAlliance üye kuruluşları, bütün dünyayla eşzamanlı olarak, aynı risk ve alacak yönetimi veritabanını kullanarak, müşterilerine ve bağlı şirketlere, kur risklerine karşı koruma koyma ve risk izleme alanlarında yerel hizmetler sunuyor.
Anahtar Kelimeler
banner193

Yorum Gönder