banner181

''GÜL İÇİN LOBİ YAPILMALI''

06 Şubat 2012 Pazartesi 15:11
Bu haber 13951 kez okundu

Abdullah Gül’ün Birleşmiş Milletlere ilk Müslüman Kökenli Genel Sekreter seçilmesi konusunda Türkiye’nin ciddi bir Lobi faaliyetine girmesi gerekir. 1948’de kurulan Birleşmiş Milletle’de hiç bir müslüman kökenli genel sekreter görev almamıştır. Dünya çapında tanınan ve sayılan Cumhurbaş-kanı Abdullah Gül’ün bu seçimi kazanması için başta Avrupa Ülkelerinin olmak üzere tüm dünya-da, Dış İşlerinin yanında Türk sivil toplum kuruluşlarının da ciddi bir çalışma yapması gerekecek.

''GÜL İÇİN LOBİ YAPILMALI''
2012 yıllında Türkiye’nin dış tanıtım ve dış politika açısından 10 hedefini belirlememiz gerekirse bunları şu şekilde sıralayabiliriz;
- Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için Abdullah Gül’ün seçilmesi adına gösterilecek faaliyetler
- 2020 yıllında Expo’yu İzmir’e kazandırmak
- Türk Hava Yolları’nın marka değerinin daha da artırılması
- Türkiye’den yeni dünya markalarının çıkarılması
- ‘Istanbul Contemporary Berlin’,  ‘Istanbul Contemporary Guest in Berlin’ olarak  Avrupa’ya taşın-ması
- Türk dizilerin yalnız Balkanlar, Orta Asya ve Arap Dünyası’nda değil, Avrupa Birliği’nin batı ülke-lerinde de gösterilmesinin sağlanması
- Dünyada ciddi bir Türk lobisinin oluşturulması
- Dış ülkelerdeki Türk okulların sayılarının ve başarılarının artması
- 2020 yıllında yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonasının Türkiye’de yapılmasının sağlanması
- Antalya gibi Bodrum’un da Avrupa’da ciddi bir marka olmasının sağlanması

Türkiye’nin bu hedeflere ulaşması için atacağı somut adımların tanımlamasında yarar vardır;

ABDULLAH GÜL İÇİN LOBİ YAPILMALI
Abdullah Gül’ün Birleşmiş Milletlere ilk Müslüman Kökenli Genel Sekreter seçilmesi  konusunda Türkiye’nin ciddi bir Lobi faaliyetine girmesi gerekir. 1948’de kurulan Birleşmiş Milletle’de hiç bir müslüman kökenli genel sekreter görev almamıştır. Dünya çapında tanınan ve sayılan Cumhurbaş-kanı Abdullah Gül’ün bu seçimi kazanması için başta Avrupa Ülkelerinin olmak üzere tüm dünya-da, Dış İşlerinin yanında Türk sivil toplum kuruluşlarının da ciddi bir çalışma yapması gerekecek.

2020 EXPO’YU İZMİR’E KAZANDIRMAK
Türkiye, İzmir kentiyle 2015 yıllında Expo’ya aday olmuştu. Maalesef İzmir’deki koordinasyon noksanlığı, bu işle ilgilenen kişilerin yeterli başarıyı gösterememesi ve dış işlerinin bu konuda ciddi bir personelle olayın götürmemesi nedeniyle kaybedildi. 2020 yılında Türkiye tekrar İzmir’i aday gösteriyor. 2 defa üst üste Expo’ya aday gösterilen baş-ka bir kent bugüne kadar olmadı. Bunun da tabi ki bir olumsuz yönü var. Buna rağmen Türkiye ve İzmir bugünden başlayarak ciddi bir lobi ile bunu sağlama şansına sahip olabilir.

THY’NİN MARKA DEĞERİ ARTTIRILMALI
THY son 5 yılda ciddi bir şekilde Avrupa ve dünyada hava yolları arasında marka değeri kazan-mış bulunmaktadır. Bu markanın değerinin daha da artması beklenmektedir. Birçok yabancı ülke-de devlet hava yolları batma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken THY bunlara talip olmaktadır. Bu-gün THY’nin uçmadığı Ülke sayısı her geçen gün daha da azalmaktadır. Akıllıca bir konseptle THY Marka değerinin artması sağlanabilinir.

TÜRKİYE’DEN YENİ DÜNYA MARKALARI
Bugüne kadar Türkiye’den dünya markası çıkması konusunda bakanlıkların bazı çabaları ol-muştur. Fakat paraları alan kuruluşlar bu paraları harcadıktan sonra dış dünyadaki Aktivelerini so-na erdirerek ülkeye geri dönmüşlerdir. Buna karşılık Türkiye’nin erkek Modasında; Damat Tween, Sarar, kadın modasında; GİZİA gibi markalar Avrupa’da satılabilir. Bugün dünya çapında bir mar-ka olan Türk Kahvesi’nde Kuru Kahveci Mehmet Efendi, pasta her yerde satılmaktadır. Bunun ya-nında Türk çayının ve rakısının da marka olarak tanıtılması konusunda çalışmalar yapılabilir.

‘İSTANBUL CONTEMPORARY
Türk Sanat dünyasında her geçen gün ciddi bir değer kazanan İstanbul Contemporary’ye katılan kuruluşların başarılarıyla birlikte bu yılda başta Berlin olmak üzere Avrupanın bir çok kentinde ‘İs-tanbul Contemporary Guest in Berlin’, ‘İstanbul Contemporary Guest in Brüssel’ gibi tanıtımların yapılmasında yarar vardır. Böylece Türk sanat dünyasının dışa açılımı sağlanır.

TÜRK DİZİLERİ AB’YE AÇILMALI
Bugüne kadar Türk Dizileri Balkanlar, Orta Asya ve Arap Dünyasında değer bulmuştur. Bunun artık Batı Avrupa’da ve Amerika’da değer bulması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

DÜNYADA TÜRK LOBİSİ OLUŞTURULMALI
Son Ermeni konusunda Fransa’nın yaptığı atılımların ardından, dünya üzerindeki 6.500.000 Nüfuslu Türk diasporası ve Lobisinin ciddi bir şekilde organize olması ve harekete geçirilmesi gerek-mektedir. Bu konuda Türkiye Odalar Birliği gibi kuruluşlar biraz iç politikaya dönük atılımlar yapmakta ve Türk lobisinden bahsetmektedirler. Geçen yıl Dünya Türk İş adamları kurultay adı altında TOBB ve DEIK yönetiminde bir toplantı yapılmış fakat hiçbir şekilde hedefine ulaşmamıştır. Bunun ciddi bir şekilde ele alınması lazımdır.

DIŞ ÜLKELERDEKİ TÜRK OKULLARI
Türkiye, Türk okullarıyla dünyanın 122 ülkesinde faaliyet göstermektedir. Bunlar Türkiye’nin ta-nıtımında büyük başarı sağlamışlardır. Bu okulların daha fazla artırılması ve enstitü haline dönüş-mesini sağlamak lazım.

2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI
2016 Yıllında gerçekleşecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası’nı Türkiye bir oy fark ile kaybet-miştir. 2020 yılında yapılacak böylesi bir uluslararası turnuvanın Türkiye’ye gelmesinin zamanıdır.  Bu konuda Türkiye çok sıkı bir lobi çalışması yapmalıdır.

BODRUM MARKA YAPILMALI
Türk turizmine baktığımız zaman Antalya’nın Rusya ve Almanya’da bir marka haline geldiğini görmekteyiz. Ruslara Türkiye konusunda bir soru sorulduğumuz zaman “Ben Antalya’ya gittim, ben Antalya’ya hiç gitmedim, ben Antalya’ya tekrar gideceğim” cevaplarını vermektedirler. Bunun ya-nında yılda 5 milyona yakın Alman turistin gelmekte ve bunların 4 milyona yakınının Antalya’da tatillerini geçirdiğini bilmekteyiz. Türk Turizmi açısından dünyada ciddi bir şekilde Bodrum’unda bir Marka olması yolunda doğru adımlar atılabilir.

Bodrum’a ilaveten İzmir veya Karadeniz‘den bir bölge seçilebilir. Türkiye 2012’den itibaren bu 10 hedef doğrultusunda ciddi atılımlar yaparsa, başarı da sağlayabilir. Dış politika ve dış tanıtımı-mızda hedeflerimizi büyütmemizde yarar vardır.
Anahtar Kelimeler
banner193

Yorum Gönder